LT EN RU
Naujienos

Nuolat atnaujinama informacija dėl saviizoliacijos reikalavimų vairuotojams (tik nariams)

2020 rugsėjo 01

Pristatome naujausią informaciją dėl atnaujintų tvarkų, numatančių ekstremaliosios situacijos metu vairuotojams galiojančius apribojimus ir reikalavimus. Nuorodas į nuolat atnaujinamus teisės aktus galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą įtraukta Lenkijos Respublika, tačiau vadovaujantis naujausiais Izoliacijos taisyklių pakeitimais, izoliavimas nėra privalomas asmenims keliaujantiems iš COVID-19 ligos nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.). Vykstant tranzitu per kitas į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą įtrauktas šalis laikomas buvimu šalyje ir sukelia prievolę izoliuotis.

 Izoliacija

Vadovaujantis naujausiais teisės aktų pakeitimais, tiek Lietuvos piliečiams, tiek Lietuvos įmonėse vairuotojais dirbantiems užsieniečiams, atvykusiems/grįžusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, izoliacija yra privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų.

 Izoliacijos taisyklės

Vairuotojams, kurie grįžę ar atvykę iš užsienio yra laikomi sąlytį turėjusiais asmenimis, galioja šios būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

  • -sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ar sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrintų šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):
  • -sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;
  • -suderinus su NVSC sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju, keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

Asmenims, gyvenantiems su izoliacijoje esančiais iš užsienio grįžusiais asmenimis izoliacija nėra privaloma.

Plačiau su izoliacijos taisyklėmis, pagrindiniais principais ir sąlygomis galite susipažinti čia.

Visus operacijų vadovo sprendimus galite rasti čia.

Esant būtinybei izoliacijos metu apsilankyti valstybinėse įstaigose, pavyzdžiui Migracijos departamente, būtina kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo palikti izoliacijos vietą. Informaciją apie šių leidimų išdavimą galite rasti čia.

NVSC leidimą palikti izoliavimosi patalpas taip pat galite gauti šiais atvejais:

  1. Jeigu vairuotojui, kuriam privaloma izoliacija reikia nuvykti atlikti testo. Kreipimosi pagrindas – Izoliacijos taisyklių 8.2. papunktis (nuvykti į mobilųjį punktą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui).
  2. Jei užsienietis vairuotojas, kuriam yra privaloma izoliacija nuo grįžimo į Lietuvą nepraėjus 14 d. terminui nori išvykti ne į reisą, o į savo gimtąją valstybę. Kreipimosi pagrindas–Izoliacijos taisyklių 8.6. papunktis (užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje, išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui).

Privalomas anketų pildymas atvykstantiems/grįžtantiems į Lietuvą

Iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą į Lietuvos Respubliką grįžusiems/atvykusiems Lietuvos pilietybę turintiems vairuotojams, kai buvo keliaujama oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams,  vykdantiems medicininę – karantininę kontrolę, užpildytą popierinę anketą (anketos forma patalpinta interneto svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio) arba registracijos NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) patvirtinimą, o kai buvo keliaujama žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form). Vadovaujantis NVSC išaiškinimu, užsienio pilietybę turintiems vairuotojams reikalavimas pildyti anketą privalomas grįžus iš bet kurios užsienio valstybės, nepriklausomai nuo to, ar ji įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą. Anketos pildymas neprivalomas vykimo tranzitu per Lietuvą atveju.

Lietuvoje gyvenamosios vietos nedeklaravusiems užsieniečiams, pildantiems anketos „langelius“ dėl gyvenamosios vietos adreso ir gydymo įstaigos, galima laisva forma nurodyti, kad jie Lietuvoje neturi deklaruotos gyvenamosios vietos ir nėra prisiregistravę prie Lietuvoje esančios gydymo įstaigos.

Privalomas testavimas grįžus/atvykus iš paveiktų šalių (kuriose COVID-19 infekcija siekia 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų)

08.17 d.  Vyriausybėje priimtu sprendimu buvo numatyti reikalavimai dėl koronaviruso testo neigiamo atsakymo turėjimo arba privalomo testo atlikimo asmenims, atvykstantiems/grįžtantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių (kuriose COVID-19 infekcija siekia 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų). Atkreipiame dėmesį į tai, kad vairuotojams atskirais sprendimais yra numatytos išimtys ir šie reikalavimai galioja grįžus ne iš visų COVID-19 ligos paveiktų šalių, o iš pirmoje sąrašo dalyje nurodytų šalių, kuriose COVID-19 infekcija siekia 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų.

Vairuotojams-užsieniečiams taikomos išimtys

Reikalavimas prieš atvykstant į Lietuvą turėti ne vėliau nei prieš tris paras atlikto koronaviruso testo neigiamą rezultatą nėra taikomas vairuotojams-užsieniečiams, jeigu jų numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje yra trumpesnis nei 72 val. Jeigu tokie užsieniečiai lieka Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 72 val., jie ne vėliau kaip per 24 val. suėjus šiam (72 val.) terminui turi kreiptis į COVID-19 ligos tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo atlikimo. Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys arba pats užsienietis.

 Vairuotojams-Lietuvos piliečiams ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems taikomos išimtys

Reikalavimas prieš atvykstant į Lietuvą turėti ne vėliau nei prieš tris paras atlikto koronaviruso testo neigiamą rezultatą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą kreiptis dėl testo atlikimo nėra taikomas vairuotojams Lietuvos piliečiams ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems asmenims jeigu jų numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje yra trumpesnis nei 72 val. Jeigu šie asmenys lieka Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 72 val., jie ne vėliau kaip per 24 val. suėjus šiam (72 val.) terminui turi kreiptis į COVID-19 ligos tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo atlikimo.

Laboratorijos, atliekančios mokamus COVID-19 nustatymo tyrimus:

1. UAB Diagnostikos laboratorija

2. UAB Medicina practica laboratorija

3. UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“

4. UAB „Invitro diagnostika“

5. UAB „Baltic Medics“