LT EN RU
Naujienos

Nuolat atnaujinama informacija dėl saviizoliacijos reikalavimų vairuotojams (tik nariams)

2020 lapkričio 23

Pristatome naujausią informaciją dėl atnaujintų tvarkų, numatančių ekstremaliosios situacijos metu vairuotojams galiojančius apribojimus ir reikalavimus. Nuorodas į nuolat atnaujinamus teisės aktus galite rasti čia. Visus operacijų vadovo sprendimus galite rasti čia.

Izoliacijos reikalavimai Lietuvos pilietybę turintiems arba teisėtai Lietuvoje gyvenantiems (turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) vairuotojams

Izoliacija neprivaloma Lietuvos pilietybę turintiems arba teisėtai Lietuvoje gyvenantiems (turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) transporto darbuotojams arba transporto paslaugų teikėjams, įskaitant krovininių transporto priemonių, kuriomis vežami atitinkamai teritorijai skirti kroviniai, vairuotojus ir tik tranzitu vykstančius transporto priemonių vairuotojus.

Izoliacijos reikalavimai užsienio pilietybę turintiems vairuotojams (nacionalinė viza)

Užsienio pilietybę turintiems vairuotojams, tame tarpe ir užsieniečiams turintiems Lietuvos nacionalinę vizą, atvykusiems iš trečiųjų šalių, privaloma 10 dienų izoliacija arba tyrimas, kurį galima atlikti atvykus į Lietuvą. Izoliuotis taip pat privaloma iki tyrimo rezultato gavimo.

Atsižvelgiant į Izoliavimo taisyklių 8.1.8 p. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie dirba nepraėjus 10 dienų izoliavimo laikotarpiui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimu, užsieniečiai-vairuotojai, turintys nacionalinę vizą, atvykę grįžę/atvykę iš trečiųjų šalių gali neatlikdami testo išvykti iš Lietuvos Respublikos darbo reikalais nepraėjus 10 dienų izoliavimo laikotarpiui. Tokiu atveju privaloma informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau – NVSC). Kol nebus sudaryta galimybė pateikti pranešimą elektroniniu būdu, pranešimas apie išvykimą iš izoliacijos vietos gali būti teikiamas bendruoju NVSC el. paštu info@nvsc.lt nurodant asmens duomenis, kontaktiniai duomenis, izoliavimosi vietos adresą ir priežastį, dėl kuriuos paliekama izoliavimosi vieta – tolimųjų reisų vairuotojo išvykimas iš Lietuvos Respublikos darbo funkcijų atlikimui.

Atkreipiame į dėmesį į tai, kad izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo reikalais, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys arba pats užsienietis.

Laboratorijos, atliekančios mokamus COVID-19 nustatymo tyrimus:

1. UAB Diagnostikos laboratorija

2. UAB Medicina practica laboratorija

3. UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“

4. UAB „Invitro diagnostika“

5. UAB „Baltic Medics“

 Privalomas anketų pildymas atvykstantiems/grįžtantiems į Lietuvą

Iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą į Lietuvos Respubliką grįžusiems/atvykusiems Lietuvos pilietybę turintiems vairuotojams, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

Vadovaujantis NVSC išaiškinimu, užsienio pilietybę turintiems vairuotojams reikalavimas pildyti anketą privalomas grįžus iš bet kurios užsienio valstybės, nepriklausomai nuo to, ar ji įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą. Anketos pildymas neprivalomas vykimo tranzitu per Lietuvą atveju.

Lietuvoje gyvenamosios vietos nedeklaravusiems užsieniečiams, pildantiems anketos „langelius“ dėl gyvenamosios vietos adreso ir gydymo įstaigos, galima laisva forma nurodyti, kad jie Lietuvoje neturi deklaruotos gyvenamosios vietos ir nėra prisiregistravę prie Lietuvoje esančios gydymo įstaigos.