Tema:                                         Užsienio komandiruočių konferencija ir Mobilumo paketas

 

Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika

 

Rugsėjo 24 d. Vilniuje

 

 

Konferencijos partneris:

 

 

Darbo santykiai (komandiravimas) Vokietijoje susideda iš sudėtingų kompleksinių taisyklių, kurios taikomos tiek subjektams veikiantiems Vokietijoje, tiek ir Lietuvos įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į Vokietiją. Parengėme atmintinę apie darbo santykių reguliavimą, taikomą įmonėms komandiruojančioms darbuotojus į Vokietiją. Plačiau...

Konferencija skirta Lietuvos verslo įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į:

Vokietiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Nyderlandus, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją ir Prancūziją.

Pagrindiniai konferencijos pranešimai verčiami į lietuvių kalbą.

Kiekvienos šalies pranešėjas apžvelgs temas, susijusias su savo šalies teisiniu reglamentavimu:

• Naujausi teisės aktų pakeitimai, reguliuojantys komandiruotų darbuotojų darbo santykius, socialines garantijas, apmokestinimą, kitas išmokas.

 

• Mobilumo paketo ir Brexit keliami klausimai ir komandiravimo problematika.

 

• Naujausi pakeitimai lokaliniuose teisės aktuose, kurie buvo suderinti su Darbuotojų komandiravimo direktyva.

 

• Į šalį komandiruotų darbuotojų darbo teisinis reguliavimas bei sąlygos, kurias turi atitikti komandiravimas:

 

- Reikalavimai minimaliam / maksimaliam darbo užmokesčiui;
- Darbo / poilsio laikas ir reikalavimai atostogoms;
- Kolektyvinės sutarties ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimas: kokie žingsniai komandiruojant darbuotojus yra privalomi (pavyzdžiui, pranešti užsienio šalies institucijoms apie komandiruojamus darbuotojus)?
- Praktiniai patarimai, įžvalgos. Rizikos, kurias būtina patikrinti.

 

• Trumpalaikis vs. ilgalaikis darbuotojų komandiravimas: kas apibrėžia trumpalaikę ir ilgalaikę komandiruotę? Kokias teisines ir mokestines pasekmes sukelia komandiruotės terminas (personalo dokumentacija, mokestiniai įsipareigojimai ir pan.).

 

• Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp darbuotojo komandiravimo ir darbuotojo siuntimo dirbti per laikinojo įdarbinimo įmonę? Plačiau...

 

Konferencijos kaina:

 • 190 Eur + PVM (su pietumis)
  Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams konferencijos kaina 160 Eur + PVM

 

 

 

 

Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės

 

Mobilumo paketo tikslai deklaruojami skirtingose direktyvose – suvienodinti konkurencines sąlygas, pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, mažinti aplinkos taršą, skaitmenizuoti vežimo sandorius ir t. t. Todėl daugiausia pakeitimų numatoma skaičiuojant vairuotojų darbo užmokestį ir vykdant darbo laiko apskaitą. Plačiau...


Seminaro lektoriai:

Advokatė Rūta Globytė baigė studijas Mykolo Romerio universitete ir įgijo civilinės teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, bei Europos Sąjungos ir tarptautinės verslo teisės magistro laipsnį jungtinėje Mykolo Romerio universiteto ir Savojos Monblano universiteto (Šamberi, Prancūzija) programoje. 2013 m. vasario mėn. Rūta atliko praktiką Lietuvos antstolių rūmuose, tų pačių metų spalio – lapkričio mėn atliko praktiką advokato Kazio Pėdnyčios ir partnerių advokatų kontoroje. Plačiau...

Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. 
Plačiau...


Seminaro programa:

 • Mobilumo paketo teisės aktai: kada įsigalios ir kokios naujos taisyklės įvedamos?
 • Naujos vairuotojų darbo sąlygos priėmus Mobilumo paketą;
 • Vairuotojų komandiravimo tvarkos naujovės;
 • Minimalaus vairuotojų atlyginimo reikalavimas;
 • Krovininės transporto priemonės grąžinimas į registracijos valstybę. Vairuotojo vietos nustatymas tachografais;
 • Pertraukos tarp kabotažo operacijų įvedimas;
 • Vairuotojų poilsio laiko pakeitimai: reikalavimai ir apskaita;
 • Vairuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai ir kitų išmokų pertvarkymas priėmus Mobilumo paketą;
 • Darbo grafikų sudarymas, suteikiant vairuotojams galimybę kas mėnesį grįžti namo.
  Plačiau...

Seminaras vyks:

 • rugsėjo 8 d. Nuotoliniai mokymai
 • rugsėjo 8 d. Vilniuje
 • rugsėjo 10 d. Kaune

Seminaro kaina:

 • 100 Eur + PVM

 

 

 

 

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė

 

SVARBU! Atnaujinome 2020 m. seminaro programą ir papildėme svarbiais pakeitimais - Krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymo (SENT) taikymu Lenkijoje.

Šioje potemėje aptarsime privalomą krovinių deklaravimo elektroninėje Lenkijos muitinės tarnybos sistemoje tvarką. Nurodysime atsakomybės ribas ir žalos atlyginimo paskirstymo praktiką.

 

Seminaro lektoriai:

Albertas Buta - advokatų kontoros VERUM partneris, advokatas. Pagrindinės lektoriaus praktikos sritys yra transporto teisė ir komerciniai ginčai. Yra parengęs keliolika publikacijų apie vežėjų atsakomybės taikymo ir vežėjų atsakomybės draudimo teisinius santykius. Plačiau...

 

Edvinas Bakanauskas - advokatų kontoros VERUM advokato padėjėjas. Pagrindinės lektoriaus praktikos sritys - įmonių ir komercinė teisė, transporto teisė, darbo teisė, asmens duomenų apsauga. Plačiau...

 

Mindaugas Šimkūnas - advokatų kontoros VERUM vadovaujantis partneris, advokatas. Viena pagrindinių Mindaugo Šimkūno praktikos sričių yra transporto teisė. Nuolat teismuose, valstybės institucijose ir kilusiuose ginčuose atstovauja transporto įmones, vežėjus ir kitus suinteresuotus asmenis. Plačiau...

 

Seminaro programa:

Krovinio vežimo sutartis: su kuo ir kokią sutartį sudarote?
Lektorius – advokatas Albertas Buta

 • Krovinio vežimo ar ekspedijavimo sutartis?
 • Vežimo sutartis ir jos sudarymo probleminiai klausimai.
 • Važtaraščio reikšmė.
 • Sutartinio partnerio patikimumo tikrinimas (sukčiavimo / nemokumo prevencija).
 • Vežimo sutarties sąlygos: dėl ko rekomenduotume susitarti ir į ką atkreipti dėmesį.

Krovinių vežimo keliais stebėjimo sistemos įstatymo (SENT) taikymas Lenkijoje

Lektorius – advokato padėjėjas Edvinas Bakanauskas

 • Privalomas krovinių deklaravimas elektroninėje Lenkijos muitinės tarnybos sistemoje, atsakomybės tarp vežėjo ir siuntėjo paskirstymas.
 • Ar vežėjas gali reikalauti iš krovinio siuntėjo kompensacijos dėl Lenkijos muitinės tarnybos paskirtų baudų?

Vežimo sutarties vykdymas, šalių atsakomybė, žalų prevencija ir administravimas
Lektorius – advokatas Mindaugas Šimkūnas

 • Krovinio vežimo sutarties šalių pagrindinės teisės ir pareigos.
 • Vežėjo atsakomybės ribos.
 • Reklamacijos ir pretenzijos dėl krovinio sugadinimo, praradimo, pavėluoto pristatymo.
  Plačiau...

Seminaras vyks:

 • spalio 7 d. Nuotoliniai mokymai
 • spalio 7 d. Vilniuje

Seminaro kaina:

 • auditorinis seminaras - 100 Eur + PVM
 • nuotolinis seminaras - 80 Eur + PVM