LT EN RU
Darbuotojų telefonų ir el. paštų sąrašas

Darbuotojų telefonų ir el. paštų sąrašas

Sekretoriatas
office@linava.lt
Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius (5) 278 65 01, (694) 49739
Sekretorius bendrųjų reikalų valdymui Jonas Juodka (5) 278 65 60, (680) 84469
Sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis (5) 278 65 72, (615) 40230
Sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Zenonas Buivydas (5) 278 65 28, (687) 47878
Transporto reikalų skyrius
info@linava.lt
Krovininio transporto vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas (5) 278 65 34, (686) 73367
Krovininio transporto specialistas Liudas Smolskas (5) 278 65 53, (688) 93588
Krovininio transporto specialistas Aleksandr Tolstoj (5) 278 65 63, (694) 32488
Krovininio transporto specialistė Irena Januškevič (5) 278 65 17, (687) 44539
Krovininio transporto specialistė-teisininkė Ieva Marcinkevičiūtė (5) 278 65 45
Keleivinio transporto vyresnysis specialistas Jevgenij Stolovickij (5) 278 65 35
Keleivinio transporto specialistė Laima Bajorūnienė (5) 278 65 35
TIR skyrius
tir@linava.lt
TIR skyriaus vadovas Heliodoras Giedrys (5) 274 02 74, (612) 66913
TIR skyriaus specialistė muitinės pretenzijų klausimams Alicija Bruzgulienė (5) 274 01 69
TIR skyriaus specialistė Itana Vaitkuvienė (5) 274 01 68
TIR skyriaus specialistas Andrej Unis (5) 274 02 80
TIR skyriaus specialistė Kristina Liupkevičienė (5) 278 65 19
Kauno TIR skyriaus specialistė Vaida Brazinskaitė (5) 278 65 25
Alytaus ir Marijampolės TIR skyriaus specialistas Justinas Anskaitis (614) 64097
Šiaulių TIR skyriaus specialistas Bronius Žukauskas (698) 47317
Klaipėdos TIR skyriaus specialistė Vilma Urbonienė (610) 22609
Utenos TIR skyriaus specialistė Živilė Patumsienė (686) 66699
Panevėžio TIR skyriaus specialistė Virginija Valonienė (699) 97203
Bendrųjų reikalų skyrius
office@linava.lt
Administratorė Viktorija Riabovaitė (5) 278 65 01
Sekretoriato raštvedė Sonata Žagarinskienė (5) 278 65 67
Prezidento patarėjas Vidmantas Adomaitis (5) 278 65 08
Atstovė spaudai Ineta Stravinskaitė (614) 68780, (5) 2786560
Teisininkas Andrius Dubinas (5) 278 65 29
Paslaugų vystymo vadovė Nijolė Badikonienė (5) 278 65 61, (688) 39265
Paslaugų teikimo specialistė Aleksandra Volochovič (5) 278 65 92
Paslaugų teikimo specialistė Žydrūnė Larinaitė (5) 278 65 92
Paslaugų teikimo specialistas Kęstutis Dirsė (5) 278 65 92
Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistė Dalia Gudienė (5) 278 65 33
Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistė (Klaipėda) Viktorija Sosulina (5) 278 65 41
IT projektų vadovas Renatas Motuzas (5) 278 65 36
Buhalterija
buhalterija@linava.lt 
Buhalterija buhalterija@linava.lt (5) 278 65 12

Grįžti
KLAUSK