2012 gegužės 19

Darbuotojų telefonų ir el. paštų sąrašas


 

Sekretoriatas
office@linava.lt
Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius (5) 278 65 02, (686) 03007
Sekretorius bendrųjų reikalų valdymui Jonas Juodka (5) 278 65 60, (680) 84469
Sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis (5) 278 65 72, (615) 40230
Sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Zenonas Buivydas (5) 278 65 28, (687) 47878

Bendrųjų reikalų departamentas
office@linava.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė-administratorė Viktorija Riabovaitė (5) 278 65 01
Dokumentų valdymo specialistė Sonata Žagarinskienė (5) 278 65 67
Prezidiumo patarėjas Vidmantas Adomaitis (5) 278 65 08
Atstovė spaudai Ineta Stravinskaitė (614) 68780, (5) 2786560
Teisininkas Andrius Dubinas (5) 278 65 29
IT projektų vadovas Renatas Motuzas (5) 278 65 36
Buhalterija buhalterija@linava.lt (5) 278 65 12

Transporto reikalų departamentas
info@linava.lt
Krovininio transporto skyriaus vadovas Valdas Kazlauskas (5) 278 65 34, (686) 73367
Krovininio transporto skyriaus specialistė Irena Januškevič (5) 278 65 17, (687) 44539
Krovininio transporto skyriaus specialistė – teisininkė Ieva Marcinkevičiūtė (5) 278 65 45
Transporto politikos skyriaus vadovas Aleksandr Tolstoj (5) 278 65 63, (694) 32488
Keleivinio transporto skyriaus vadovas Jevgenij Stolovickij (5) 278 65 35

TIR departamentas
tir@linava.lt
TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys (5) 274 02 74, (612) 66913
TIR departamento vyr. specialistė muitinės pretenzijų klausimams Alicija Bruzgulienė (5) 274 01 69
TIR departamento specialistė Itana Vaitkuvienė (5) 274 01 68
TIR departamento specialistas Andrej Unis (5) 274 02 80
TIR departamento specialistė Kristina Liupkevičienė (5) 278 65 19
Klaipėdos TIR skyriaus specialistė Vilma Urbonienė (610) 22609

Paslaugų plėtros ir inovacijų departamentas
Paslaugų skyriaus vadovė Nijolė Badikonienė (5) 278 65 61, (688) 39265
Paslaugų teikimo vyr. specialistas Kęstutis Dirsė (5) 278 65 92
Paslaugų teikimo specialistė Aleksandra Volochovič (5) 278 65 92
Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistė Dalia Gudienė (5) 278 65 33
Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistė (Klaipėda) Viktorija Sosulina (5) 278 65 41