LT EN RU
TRANSPORTO POLITIKOS SKYRIAUS VYRESN. SPECIALISTAS (-Ė)

TRANSPORTO POLITIKOS SKYRIAUS VYRESN. SPECIALISTAS (-Ė)

Darbo pobūdis:
- dalyvauti ES ir valstybės strategijos ir politikos krovininio ir keleivinio kelių transporto ir su tuo susijusiose saugaus eismo, aplinkosaugos, švietimo, socialinėje ir kitose srityse politiniais (instituciniais) ilgalaikio poveikio klausimais, formavime ir įgyvendinime;
- dalyvauti formuojant asociacijos poziciją ir siekti, kad būtų pasiekti asociacijos strateginiai tikslai;
- analizuoti kelių transporto ir su tuo susijusią veiklą reglamentuojančius ES, tarptautinės ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir jų projektus, kitus dokumentus, teikti išvadas dėl jų poveikio vežėjams, pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauti juos rengiant;
- vykdyti asociacijos vadovybės pavedimus ir užduotis, dalyvauti asociacijos tarybų ir komitetų darbe;
- bendradarbiauti su užsienio valstybių vežėjų asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis, Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, ministerijomis ir kt. institucijomis, prireikus atstovauti asociaciją jose;
- rinkti, kaupti ir analizuoti krovininio ir keleivinio transporto sektorių veiklos statistinius duomenis;
- teikti informaciją asociacijos nariams, talpinti informaciją asociacijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

Reikalavimai:
- aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) (transporto, teisės srityje – privalumas);
- labai gera anglų kalba žodžiu ir raštu, rusų kalba žodžiu ir raštu;
- kelių transporto, viešojo administravimo ar panašaus darbo patirtis – privalumas;
- žinojimas ir gebėjimas taikyti praktikoje ES, tarptautinės ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kelių transporto veiklą;
- koordinavimo ir planavimo, informacijos rinkimo, analitikos, išvadų darymo įgūdžiai;
- savarankiško veiklos planavimo ir organizavimo gebėjimai;
- sklandus minčių raštu ir žodžiu dėstymas, raštvedybos įgūdžiai, kompiuterinis raštingumas;
- bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas ir kūrybiškumas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas – pageidautinas.

Mes Jums siūlome:
- įdomų ir atsakingą darbą viešojo ir privataus sektoriaus aplinkoje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
- galimybę tobulinti žinias ir kelti kvalifikaciją;
- kompetenciją atitinkantį atlyginimą ir galimus priedus (bandomuoju 3 mėn. laikotarpiu – nuo 1600 EUR neatskaičius mokesčių).

Darbo laikas: visa darbo diena

Vietovė: Vilnius, Jankiškių g. 41

Kontaktinis asmuo: Viktorija
Papildoma informacija telefonu: +370 619 52 495

Grįžti
KLAUSK