LT EN RU
Naujienos

„Linavoje“ – naujas viceprezidentas

2020 birželio 26

Birželio 25 d. „Linavos“ prezidiume buvo priimti sprendimai, kuriais siekiama užtikrinti geresnes paslaugas „Linavos nariams.

„Linavos“ prezidentas Romas Austinskas prezidiumo nariams pristatė poreikį, kad asociacijos Krovininio transporto taryba aktyviau dirbtų, nes vežėjams reikalingi sprendimai turi būti priimami sparčiau ir efektyviau. Todėl jis balsavimui pateikė „Linavos“ viceprezidento, Krovininės transporto tarybos vadovo Marjan Svirko atleidimą iš užimamų pareigų. Prezidiumui balsų dauguma patvirtinus šį sprendimą, nauju viceprezidentu ir Krovininės transporto tarybos vadovu buvo patvirtintas prezidiumo narys Vytas Bučinskas. „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas po šio prezidiumo sprendimo Marjanui Svirko padėkojo už kelerių metų darbą Krovininio transporto taryboje.

Siekiant efektyviau įgyvendinti „Linavos“ įsipareigojimus vežėjams, prezidiumo posėdyje taip pat buvo priimta keletas sprendimų dėl sekretoriato struktūros pertvarkos ir darbų perskirstymo. Nuo šių metų liepos 1 d. Inovacijomis ir bendraisiais „Linavos“ reikalais rūpinsis vienas sekretorius – Zenonas Buivydas, o buvęs Bendrųjų reikalų sekretorius Jonas Juodka dirbs Transporto departamento vadovu. Transporto politikos sekretoriaus pareigas toliau eina Tomas Garuolis. Toks sprendimas leis vežėjams sukurti daugiau pridėtinės vertės, geriau įvertinti realią situaciją bei užtikrinti su asociacijos nariais grįžtamąjį ryšį.

Prezidiumo nariams taip pat buvo pristatyti vykstantys darbai. Susisiekimo ministerijoje pirmą kartą posėdžiavo Patariamoji taryba tarptautinio kelių transporto sektoriaus aktualiems klausimams svarstyti ir pasiūlymams teikti. Šiame posėdyje buvo aptarti klausimai dėl tolimesnių veiksmų ruošiantis Mobilumo paketo priėmimui Europos Parlamente, taip pat skundo galimybė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Prezidiumo nariams buvo pristatyta situacija Rytuose, kur taip pat situacija Lietuvos vežėjams yra nepalanki.

Prezidiumo nariai taip pat aptarė situaciją po Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d.  galutinės ir neskundžiamos nutarties, pagal kurią regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarka lieka sustabdyta, o rinkiminiai procesai „užkonservuojami“. Rinkiminiai regioniniai susirinkimai bei rinkiminis kongresas nevyks iki tol, kol nebus baigti ginčai ir nebus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl šių metų pradžioje patvirtintos regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos teisėtumo. Teisininkai prognozuoja, kad šis teisminis procesas artimiausiu metu nesibaigs, nebent uždaroji akcinė bendrovė „Solotransa“, uždaroji akcinė bendrovė „Antila“ bei M. Čyžienės individuali įmonė „Milčija“ atsisakytų savo reikalavimų arba pritartų rinkiminių procesų vykdymui pagal tą pačią tvarką, kurios pagrindu jie jau buvo pradėti.

Prezidiumo posėdyje taip pat buvo paskirtos artimiausių prezidiumo posėdžių datos. Jie vyks liepos 9, rugpjūčio 12 bei rugpjūčio 26 d.