2018 lapkričio 28

„Linavos“ asociacijos prezidiumo ir generalinio sekretoriaus pareiškimas


Linava2015.svg – kopija

Pastaruoju metu pasipylus šmeižikiškai „Linavos“ reputaciją griaunančiai informacijai, asociacijos prezidiumo nariai bei asociacijos generalinis sekretorius viešai pareiškia, kad bet kokie asociacijos prezidento Erlando Mikėno vardu skelbiami teiginiai turi būti vertinami kaip asmeninė šio žmogaus nuomonė ir neturi būti siejami su asociacijos veikla.

E.Mikėnas, kuriam pavasarį pradėta nušalinimo iš prezidento pareigų procedūra, nepaisydamas demokratijos bei teisės principų, bet kokia kaina siekia skleisti neigiamą informaciją apie „Linavą“. Pats atlikdamas blaiviu protu nepaaiškinamus dalykus vėliau pats eskaluoja tą savo elgesį, ir taip stengiasi kurti įspūdį, kad „Linavoje“ nevyksta darbas ir nepaisoma teisės principų. Tokia kuriama informacinė aplinka suduoda didžiulį smūgį „Linavos“ reputacijai, tai gali atsiliepti kuriamos draudimo bendrovės licencijavimo eigai.

Matydami kenkėjišką prezidento veiklą, privalome atsiriboti nuo jo veiksmų ir užtikriname, kad asociacija „Linava“ ir toliau nuosekliai atlieka svarbiausius darbus, asociacijos sekretoriato specialistai atlieka jiems pavestas užduotis, bendraujama ir bendradarbiaujama su valdžios institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, partneriais, specialios darbo grupės analizuoja ankstesnę veiklą ir taiso randamus trūkumus, kuriama verslui palanki aplinka.

Asociacijos „Linava“ narius kviečiame atsiriboti nuo be pagrindo kurstomų emocijų, skleidžiamo melo ir šmeižto. Taip pat kviečiame visus aktyviai dalyvauti gruodžio 12 dieną vyksiančiame asociacijos kongrese, kuriame turi būti išspręstas klausimas dėl nepasitikėjimo Erlandu Mikėnu. Viliamės, kad blaivus protas bei teisinės valstybės principai nugalės ir asociacija galės toliau konstruktyviai dirbti.

Linava“ prezidiumo nariai:

Rimantas Martinavičius
Vytas Bučinskas
Bronislavas Geležiūnas
Oleg Tarasov
Artūras Telmentas
Romas Vosylius

Generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius