LT EN RU
Naujienos

„Linavos“ mokymo centras kviečia transporto įmones patikėti formalumų tvarkymą dėl komandiruojamų darbuotojų

2022 balandžio 15

Viešoji įstaiga „Linavos“ mokymo centras kviečia transporto ir logistikos įmones tapti partneriais, atliekant sudėtingas Europos Sąjungos (ES) institucijų nustatytas procedūras deklaruojant ir pateikiant reikiamus dokumentus kontrolės tarnyboms IMI sistemoje dėl komandiruojamų darbuotojų. Tai yra privaloma nuo 2022 m. vasario 2 d., pagal Direktyvos 2020/1057 reikalavimus vežėjams. Jie yra įpareigoti valstybės narės, į kurią komandiruojamas vairuotojas, kompetentingoms institucijoms pateikti komandiravimo deklaraciją bei kitus reikalingus dokumentus.

„Linavos“ mokymo centro direktorės Nijolės Badikonienės teigimu, „Linavos“ darbuotojai dalyvavo Europos Komisijos (EK) mokymuose instruktoriams, kuriuose buvo pristatyta informacija apie naudojimąsi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), tad esame pasirengę suteikti reikiamas paslaugas kokybiškai ir profesionaliai.

„Pasirinkę mus partneriais – nesuklysite. Mūsų paslaugos užtikrins sklandžią Jūsų įmonės veiklą ir veiksmingą konkrečių taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo laikymosi kontrolę, padės išvengti didelės administracinės naštos. Mes kompetentingai atsakysime į kontrolės tarnybų pateiktas užklausas ir padėsime Jūsų įmonėms išvengti skaudžių finansinių sankcijų. Tad kviečiame savo rūpesčius patikėti mums“, – sako N. Badikonienė.

Jos teigimu, jau daugelį metų klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą dirbant su tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę, ir turime didžiulę patirtį teikiant atstovavimo paslaugas įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į ES šalis.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti minėtos direktyvos reikalavimus, EK sukūrė ir įdiegė viešąją sąsają, sujungtą su kiekvienos ES šalies Vidaus rinkos informacine sistema (IMI). Prieiga prie sąsajos, sujungtos su IMI, bus suteikiama sukuriant paskyrą, kuria naudodamiesi įgaliotieji naudotojai galės tvarkyti komandiravimo deklaracijas ir teikti informaciją pagal valstybės narės kompetentingų institucijų pateiktas dokumentų užklausas.

Komandiravimo deklaracija turės būti pateikta į kiekvieną valstybės narės šalį atskirai, į kur bus komandiruojamas vairuotojas. Komandiravimo deklaracijoje bus nurodoma informacija apie:

•           transporto įmonę;

•           kontaktinį asmenį, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis.

•           komandiruojamą vairuotoją, jo komandiravimo aplinkybes ir komandiruotės metu vykdomą veiklą.

Transporto įmonė privalės užtikrinti, kad vairuotojas per patikrinimą kelyje turėtų ir pateiktų, kai jo to paprašoma:

•           per IMI pateiktos komandiravimo deklaracijos kopiją;

•           transporto operacijos, vykdomos priimančiojoje valstybėje narėje, įrodymus;

•           tachografų įrašus, visų pirma valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautines vežimo kelių transportu operacijas arba kabotažo operacijas, šalių simbolius.

Transporto įmonė po komandiravimo laikotarpio gavusi tiesioginį valstybės narės, į kurią buvo komandiruotas vairuotojas, kompetentingų institucijų prašymą, per su IMI sujungtą viešąją sąsają turės pateikti dokumentus apie komandiruoto vairuotojo darbo užmokestį komandiravimo laikotarpiu, darbo sutartį arba lygiavertį dokumentą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, susijusius su vairuotojo darbu, ir mokėjimo patvirtinimus.

Daugiau informacijos el. paštu mc@linava.lt arba tel.: +370 672 13744; +370 686 04505.


Grįžti
KLAUSK