2019 balandžio 25

„Linavos“ pastangos dėl TIR procedūrų supaprastinimo skinasi kelią


TIR_new

„Linava“, įvertinusi TIR sistemos situaciją, nuolat siekia patobulinti ir vežėjams pritaikyti įvairius TIR sistemos aspektus. Pastaruoju metu TIR sistemos tobulinimas pasistūmėjo net keliose srityse – Lietuvos Seimą pasiekė Muitinės įstatymo pataisa, o TIR knygelių naudojimo supaprastinimą svarstys IRU komitetas.

Įstatymo projektas – į Seimą

Vyriausybė pritarė Muitinės įstatymo papildymui, kuriame numatoma, kad Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga, gavę asmens prašymą, gali suteikti leidimą jam naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, kurį įgijusiam leidimo turėtojui leidžiama įforminti prekėms TIR procedūrą – tranzito procedūrą, atliekamą su TIR knygelėmis, nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei.

Pagal iki šiol galiojančią tvarką asmenys, neturėdami galimybės patys supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūrą, privalo pristatyti prekes ir TIR knygelę į muitinės postą ar kitą muitinės nustatytą vietą. Tai trukdo optimaliai planuoti ir organizuoti logistikos procesus, didina krovinių gabenimo trukmę bei kaštus ir mažina Lietuvos vežėjų ir ekspeditorių konkurencingumą.

Todėl Muitinės įstatymą siūloma papildyti nuostatomis, numatančiomis galimybę asmenims įgyti TIR įgaliotojo siuntėjo statusą, kurį įgijusiam leidimo turėtojui leidžiama pačiam supaprastintu būdu įforminti prekėms TIR procedūrą, nepateikiant jų ir TIR knygelės muitinei.

Vyriausybė teikė Seimui šį įstatymo projektą svarstymui ir priėmimui. Jame nurodoma įsigaliojimo data – šių metų lapkričio 1 d.

Šis teisės akto projektas yra nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, verslo struktūrų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo dėl galimo TIR įgaliotųjų siuntėjų koncepcijos įgyvendinimo rezultatas.

Primename, kad 2018 m. rugsėjį asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius kartu su sekretoriumi transporto politikai Tomu Garuoliu ir naujuoju TIR skyriaus vadovu Heliodoru Giedriu apsilankė Muitinės departamente, kur susitiko su l.e.p. generalinius direktoriumi J. Miškiniu ir jo pavaduotoju V.Paigozinu. Susitikimo metu kalbėta apie įstatymo pakeitimo projektą dėl įgaliotų siuntėjų gavėjų. Idėjas įstatymo projektui pateikė tiek Muitinės departamentas, tiek vežėjų asociacija.

Įstatymo pakeitimo projektas buvo derinamas su Finansų ministerija, Muitinės departamentu, verslo atstovais. 2019 m. sausį dėl įstatymo projekto kreiptasi į Vyriausybės kanclerį, vasarį kartu su Muitinės departamentu „Linava“ atliko būsimos administracinės naštos verslui palyginimą su dabartine tenkančia našta (išlaidomis, įforminant TIR knygeles), taip pat dalyvavo Muitinės konsultacinio komiteto posėdyje.

IRU svarstys supaprastinimą

Pastaruoju metu Tarptautinė vežėjų sąjunga (IRU) susirūpinusi dėl krintančių TIR knygelių pardavimų. Lietuva yra šešta pagal TIR knygelių pirkimus tarp IRU narių, todėl sąjungos atstovai teiravosi „Linavos“ nuomonės dėl TIR knygelių naudojimo.

Maskvoje vykusiame Eurazijos transporto, ekspedicinių ir logistikos organizacijų sąjungos „ESTELO“ suvažiavime „Linavos“ Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov susitiko su Nuolatinės IRU atstovybės Eurazijoje vadovu Dmitrijumi Čelcovu, kuriam pristatė svarbiausius aspektus, dėl kurių gali kristi TIR knygelių pardavimai. Visų pirma, buvo atkreiptas dėmesys į TIR knygelių kainas, todėl susitikime buvo išreikšta nuomonė, jog TIR knygelių kainas reikėtų mažinti.

Kitas svarbus aspektas – TIR knygelių naudojimo patogumas. O.Tarsov su D.Čelcovu aptarė, jog TIR knygelių naudojimas turi būti supaprastintas, atlikti kai kurie darbai, kurie užtikrintų paprastesnes ir vežėjams patogesnes TIR procedūras.

„Linavos“ iškelti klausimai dėl TIR knygelių bus svarstomi gegužės 7 d. vyksiančiame IRU komitete Ryšiams su Eurazijos šalimis. Tikimasi, kad bus priimti palankūs sprendimai, kurie padidins TIR sistemos patrauklumą Lietuvos vežėjams.