2019 liepos 05

„Linavos“ prezidiume – apie draudimo bendrovę ir Mobilumo paketo padarinius


keliasplius sunkvezimis

Liepos 3 d. vykusiame „Linavos“ prezidiume priimtas sprendimas dėl naujų investuotojų į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę, taip pat aptartos derybos su profesinėmis sąjungomis ir būtini darbai, reikalingi žalingiems Mobilumo paketo padariniams neutralizuoti.

Prezidiumo posėdyje buvo pristatytas klausimas dėl „Linavos“ steigiamos draudimo bendrovės.  Lietuvos bankas buvo rekomendavęs į steigiamą draudimo bendrovę pritraukti papildomus investuotojus. Prieš „Linavos“ prezidiumo posėdį buvo susitikę potencialūs investuotojai į „Linavos“ steigiamą draudimo bendrovę.  Prezidiumo posėdyje buvo sukurta derybinė grupė, sudarytas reikalingų veiksmų planas, derybinė grupė įpareigota derybas su potencialiais investuotojais užbaigti per liepos mėnesį. Posėdyje buvo konstatuota, kad „Linava“ išlieka viena iš draudimo bendrovės akcininkų, siekdama tinkamai atstovauti vežėjų interesus.

Prezidiumo nariams „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas pristatė vizito į Minską rezultatus – Minske buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos asociacija „BAMAP“, taip pat aptarti klausimai dėl pasienio postų bei prekių gabenimo. „Linavos“ atstovai išreiškė viltį, kad dabar dedamos pastangos laikui bėgant leis Baltarusijos sieną kirsti taip pat nesudėtingai ir greitai, kaip dabar kertamos Europos valstybių sienos.

„Linavos“ generalinis sekretorius Mečislavas Atroškevičius prezidiumo nariams pristatė situaciją, kuri susiklostė po balandį priimto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo dėl nesumokėtų mokesčių. Generalinis sekretorius pristatė situaciją – su VMI vykstančias derybas bei situacijos apibendrinimą. Pasibaigus deryboms jų rezultatus numatyta pristatyti prezidiumo nariams atskirai.

Taip pat posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl Europos Parlamente priimto Mobilumo paketo padarinių pašalinimo. „Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis pristatė situaciją ir „Linavos“ siekį pasiruošti diskusijoms dėl kai kurių Mobilumo pakete numatytų sprendinių pašalinimo kaip diskriminacinių. Tam numatoma ruoštis jau dabar, kad rudeniop prasidėjus aktyvioms diskusijoms Europos Parlamente, „Linava“ galėtų pateikti pagrįstus argumentus kuo priimtinesne forma. Diskutuota ir apie šio klausimo komunikaciją – buvo išsakytos nuomonės, kad būtina komunikaciją pasitelkti siekiant vežėjams palankių sprendimų, taip pat sutarta, kad siekiant bendrų klausimų sprendimo, bus bendradarbiaujama su įvairiomis vežėjų asociacijomis, ne vien su IRU narėmis.

Prezidiumo narys Artūras Telmentas ir sekretorius transporto politikai T.Garuolis prezidiumo nariams taip pat pristatė derybų su profesinėmis sąjungomis dėl vairuotojų socialinių garantijų eigą.