LT EN RU
Naujienos

„Linavos“ prezidiume – žalia šviesa AON lėšų grąžinimui

2019 gruodžio 12

„Linavos“ prezidiumas gruodžio 11 d. svarstė AON lėšų grąžinimo tvarką, kuriai iš principo buvo pritarta. Sekretoriatas kitam prezidiumo posėdžiui pateiks galutinį tvarkos variantą. Prezidiumui patvirtinus tvarką, pagal ją AON lėšos bus grąžinamos asociacijos „Linava“ nariams.

Prezidiumo nariai aptarė aktualius XXXVI kongrese vežėjų keltus klausimus – Mobilumo paketo, vairuotojų atlyginimo koeficiento keliamas pasekmes. Taip pat buvo priimti sprendimai, reikalingi tolimesniam draudimo bendrovės steigimui.

Prezidiumas taip pat nusprendė į Seimo Ekonomikos komiteto darbo grupę deleguoti „Linavos“ prezidentą Romą Austinską, generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių ir sekretorių transporto politikai Tomą Garuolį.

Prezidiumo nariai posėdyje taip pat patvirtino 2020 metų „Linavos strategiją“ ir iki sausio 15 d. „Linavos“ sekretoriatui pavedė parengti veiksmų planą tai strategijai įgyvendinti.

Prezidiume taip pat patvirtintas TIR sistemos draudikas, naujo prezidiumo patarėjo nuostatai.

Kitais metais vyks rinkimai į „Linavos“ prezidiumą, todėl ateinantį pavasarį organizuojami „Linavos“ regionų susirinkimai. Prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas. Pagal jį Klaipėdos regiono vežėjų susirinkimas vyks 2020 vasario 18 d., Šiaulių regiono vežėjų susirinkimas vyks vasario 19 d., Panevėžio regiono vežėjų susirinkimas vyks vasario 20 d. Alytaus regiono vežėjų susirinkimas vyks vasario 25 d., Kauno regiono vežėjų susirinkimas vyks vasario 26 d., Vilniaus regiono vežėjų susirinkimas vyks vasario 27 d., Keleivinio transporto narių susirinkimas vyks vasario  28 d.

Taip pat patvirtintas prezidiumo posėdžių grafikas. Artimiausias prezidiumo posėdis vyks sausio 15 d., kitas posėdis organizuojamas sausio 29 d.

Prezidiumas taip pat nustatė ir XXVII kongreso datas. XXXVII Kongresas vyks balandžio 29 d. Linavos mokymo centre (Jankiškių g. 41, Vilnius).