LT EN RU
Naujienos

Aiškinamasi, kaip palengvinti krovinių gabenimą į Rusiją

2019 kovo 05

Įgyvendinant „Linavos“ prezidiumo sprendimą, su Susisiekimo ministerija tariamasi dėl galimybių palengvinti vežėjų, vežančių krovinius į ir iš Rusijos, veiklą. 

Vasario 28 d. „Linavos“ atstovai susitikime Susisiekimo ministerijoje aptarė Lietuvos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais atskirų nuostatų pakeitimo galimybes bei pasiruošimo Lietuvos – Rusijos Mišrios komisijos tarptautinio susisiekimo kelių transportu klausimais posėdžiui, kuris įvyks šiais metais, klausimus. Taip pat nemažai dėmesio buvo skirta Rusijos Federacijos kelionės leidimų vežti krovinius pildymo bei naudojimo aktualijoms, kitiems aktualiems klausims, kurie kyla  Lietuvos vežėjams, vežantiems krovinius į Rusijos Federaciją.

Pervežimai į Rusiją pastaruoju metu kelia nemažai rūpesčių vežėjams, todėl „Linavos“ prezidiumas sausį įpareigojo generalinį sekretorių Mečislavą Atroškevičių iki kovo 15 d. pristatyti derybines gaires ir pozicijas, siekiant išspręsti vežėjams kylančias problemas. Generalinis sekretorius taip pat turės pasiūlyti darbo grupės sudėtį, kuri aktyviai dirbs sprendžiant vežėjams kylančias problemas.

Problemą dėl pervežimų į Rusiją prezidiumo posėdyje sausio 23 d. iškėlė prezidiumo narys, Ryšių su užsienio šalimis komiteto pirmininkas Oleg Tarasov. Vežėjai susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis: komplikuotu vairuotojų, atvykusių iš trečiųjų šalių, įdarbinimu bei sudėtingu krovinių pervežimu iš ir į Rusiją. Vežėjai skundžiasi, kad šiuo metu labai komplikuota leidimų vežti krovinius iš ir į Rusiją išdavimo tvarka: sudėtinga leidimų pildymo tvarka, net ir už nedideles klaidas pildant prašymus yra baudžiama nemažomis piniginėmis baudomis (paprastai skiriama 150 tūkst. rublių dydžio bauda, tai yra maždaug 2 tūkst. eurų).

Lietuvos vežėjų konkurencingumą Rusijoje gerokai mažina neproporcingi užsienio vežėjams keliami reikalavimai bei įvairios tvarkos, kurių reikalavimai nusižengia tarpvalstybiniams susitarimams. Pavyzdžiui, iki 2016 metų, gabenant krovinius su ATA Carnet tranzito dokumentu, leidimų gabenti krovinį nebuvo reikalaujama. Dabar Rusija reikalauja įsigyti trečiųjų šalių leidimus (pagal jų taikomą apibrėžimą, mūsų vežėjams pagal jų veiklą dažniausiai tenka gauti trečiųjų šalių leidimą). Vežėjai kelia klausimą, ar tokių reikalavimų įvedimas su Lietuva buvo svarstomas, ar šie reikalavimai įvesti vienašališkai.

Lietuvos vežėjams nepakanka nustatyto leidimų gabenti krovinį Rusijoje skaičiaus, nes jie išduodami neproporcingai – Lietuva Rusijos vežėjų veiklos Lietuvoje neriboja, tuo tarpu Rusija tą daro labai aktyviai, todėl Lietuvos vežėjai negali būti konkurencingi Rusijoje, taip praranda nemažai pajamų.

„Linava“ pirmą kartą per pastaruosius metus ėmėsi iniciatyvos susiklosčiusią situaciją spręsti. Organizuotas susitikimas Susisiekimo ministerijoje, kurio metu pradėta rinkti ir sisteminti informacija apie kylančias problemas, taip pat ieškoma būdų, kaip problemas išspręsti. Surinkta ir apibendrinta informacija kovo 20 d. bus pateikta prezidiumo nariams.