LT EN RU
Naujienos

Antrosios instancijos teismas iš dalies tenkino asociacijos „Linava“ apeliacinį skundą dėl susirinkimų tvarkos

2022 balandžio 08

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, kad š. m. balandžio 5 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi iš dalies tenkintas asociacijos apeliacinis skundas, kuriuo buvo skundžiamas praėjusių metų lapkritį Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtas sprendimas, kurio jis nepagrįstai pripažino visas rinkimų ir susirinkimų tvarkos taisykles negaliojančiomis. Antrosios instancijos teismas palieka galioti 2020 m. patvirtintas taisykles, kaip turėtų būti organizuojami regioniniai susirinkimai, kandidatų iškėlimas į prezidiumo narius, prezidentus ir revizijos komisijos narius.

Nutartyje Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su Vilniaus miesto apylinkės teismo argumentais, konstatavo, kad visos Tvarkos nuostatos nėra susijusios su ginčo objektu buvusiais rinkiminiais procesais (jų vykdymu) ir tai tėra tik įprastų regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos taisyklės, kurios, teisėjų kolegijos vertinimu, negali pažeisti nei ieškovių, nei kitų asmenų teisių. Todėl negaliojančiomis buvo pripažintos tik Tvarkos VII-IX skyrių (konkrečiau, Tvarkos 51 p., 53- 65 p., 74 p. bei priedų 6-17 p.) nuostatos.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, Nutartyje nurodoma, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo Sprendime nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti asociacijos „Linava“ valdymo organo nutarimus negaliojančiais, todėl Nutartyje konstatuojama, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas Sprendimu nepagrįstai pripažino visas Tvarkos nuostatas negaliojančiomis.

Negana to, Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas be jokio teisinio pagrindo negaliojančiu ir nepagrįstu pripažino ir 2020-02-20 kandidatūrų vertinimo komisijos aktą Nr. 8 bei 2020-03-20 raštą Nr. S-952, todėl Sprendimas buvo pakeistas ir šioje dalyje.

Dėl šių priežasčių, informuojame, kad „Linava“ prezidiumo 2020-01-15 nutarimu Nr. 12-147 patvirtinta Tvarka nebuvo panaikinta ir iš esmės buvo palikta galioti. Be kita ko, nebuvo panaikintos ir / ar pakeistos bei liko galioti ir naujos anketos formos, patvirtintos 2020-01-29 asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu Nr. 12-152 „Dėl kandidatų į asociacijos prezidentus, prezidiumo ir revizijos komisijos narius vertinimo komisijos nuostatų, komisijos sudėties ir kandidatų į prezidentus, prezidiumo narius bei revizijos komisijos narius naujų anketų formų patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į tai, šiuo metu asociacija „Linava“ atidžiai analizuoja priimtos Nutarties motyvus ir galimybes artimiausiu metu vykdyti „Linava“ prezidiumo narių, prezidento ir revizijos komisijos narių rinkimus.

Atitinkamai, šiuo metu planuojama, kad 2022 m. balandžio – gegužės mėn. bus priimti visi reikalingi sprendimai dėl rinkimų organizavimo ir vykdymo, apie kuriuos asociacijos nariai nedelsiant bus informuoti papildomai.


Grįžti
KLAUSK