LT EN RU
Naujienos

Apeliacinis teismas netenkino „Solaris Baltic“ skundo

2020 lapkričio 18

Apeliacinis teismas lapkričio 17 dieną priėmė nutartį, kuria netenkino bendrovės „Solaris Baltic“ ieškinio, paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą ir iš pareiškėjos priteisė „Linavai“ 560 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Išnagrinėjęs bylą, Apeliacinis teismas konstatavo, jog byloje esantys įrodymai, procese nurodytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad yra pagrindas atnaujinti teismo procesą.

Pirmos instancijos teismas yra priėmęs nutartį, kuria pripažino Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“  ir bendrovės „Solaris Baltic“ 2004 metais sudarytus sandorius negaliojančiais.

„Mano manymu, tuometinis „Solar baltic“ vadovas Marjan Mečkovski, būdamas prezidiumo nariu, kartu su tuometiniu „Linavos“ generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu, pasinaudojo savo įtaka ir sudarė sandorį, pagal kurį neatliko jokių tyrimų, ką patvirtino ir teismo nutartis. Tokių dalykų nebegali būti ir bus padaryta viskas, kad kelias bet kokiam piktnaudžiavimui būtų užkirstas“, – sako „Linavos‘ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

2004 m. lapkričio 3 d. „Linava“ ir „Solaris Baltic“ sudarė sutartį, kurios objektas buvo „analizė gamybinio – ūkinės veiklos transporto priemonių Rusijoje“ pagal plano techninę užduotį, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis“. Pagal šią sutartį „Solaris Baltic“ turėjo atlikti įvairaus pobūdžio gamybinės–ūkinės veiklos analizes. Bylinėjimosi metu nebuvo nustatyta analizių atlikimo įrodymų – nei pačių atliktų darbų, nei jiems atlikti reikalingos sukauptos medžiagos, todėl sandoriai buvo pripažinti negaliojančiais, o sumokėtos lėšos buvo sugrąžintos asociacijai „Linava“.

„Teismas įvertino visas aplinkybes ir užkirto kelią bandymams pasipelnyti iš asociacijos „Linava“. Akivaizdu, kad „Linavos“ sąskaita buvo bandoma neteisėtai pasipelnyti, todėl džiaugiamės, kad teisingumas šioje byloje triumfavo“, – sako „Linavos“ Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas Romas Vosylius.