LT EN RU
Naujienos

Apie Keleivinio transporto tarybos posėdį

2011 rugsėjo 20

Rugsėjo 16 d. įvyko Keleivinio transporto tarybos posėdis, kuriame buvo aptarti kai kurie vežėjams aktualūs klausimai.
Posėdyje dalyvavo naujai išrinktas asociacijos generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis, kuris trumpai papasakojo apie situaciją asociacijoje, apie vykdomus pakeitimus sekretoriato struktūroje ir apie numatytą spalio 7 d. asociacijos kongresą.
Tarybos nariai apsvarstė galimybę pasamdyti lobistinę įmonę, kuri padėtų vežėjams pasiekti, kad būtų priimtos Pridėtinės vertės įstatymo pataisos, numatančios keleivių vežimui lengvatinį mokesčio tarifą. Aštuonios didžiosios įmonės nutarė pasirašyti susitarimą, kuriuo paves UAB “Vilniaus autobusai” organizuoti viešąjį pirkimą parenkant tokią įmonę. Susitarime numatyta galimybė ir kitoms keleivinio transporto įmonėms, dirbančioms reguliaraus susisiekimo maršrutuose, prisijungti prie šio susitarimo. Artimiausiu metu bus paruoštas Susitarimas dėl bendradarbiavimo ir konsultacinių paslaugų viešojo pirkimo įgyvendinimo ir pateiktas vežėjams su pasiūlymu prisijungti.
UAB “Vilniaus autobusai” generalinis direktorius G.Nakutis informavo apie planuojamą abiejų Vilniaus viešojo transporto įmonių  “Vilniaus autobusai” ir “Vilniaus troleibusai” sujungimą. Pasak G.Nakučio, didelės naudos iš sujungimo tikėtis neverta, lėšų galima būtų sutaupyti nebent iš mažesnio darbo užmokesčio fondo ir didesnės apimties viešųjų pirkimų konkursų.
Keleivinio transporto tarybos pirmininkas M.Grigelis informavo apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) 2011-09-02 paskelbtą kvietimą (apie tai 2011-09-09 siuntėme Informaciją) teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiąją programą ekologiškų autobusų įsigijimui. M.Grigelis apgailestavo, kad LAAIF nustatė šios programos vykdymo sąlygas, nepasitaręs su vežėjais, todėl lėšos skiriamos tik suslėgtomis dujomis varomų ir hibridinių autobusų įsigijimui. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 20 000 000 Lt. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 30 d.
G.Nakutis priminė vežėjams, kad yra Sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymas Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”, pagal kurį sveikatos priežiūros įstaiga privalo informuoti kelių policiją apie asmenį, kuris dėl sveikatos būklės negali vairuoti. Tačiau darbdaviams-vežėjams apie tai nepranešama, dėl to jie gali susidurti su problemomis. Tarybos nariai įpareigojo Keleivinio transporto skyrių paruošti raštą Sveikatos apsaugos, Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijoms su prašymu papildyti minėtą įsakymą nuostata, įpareigojančia teikti informaciją ir darbdaviams.

Keleivinio transporto skyrius


Grįžti

Komentarai

KLAUSK