LT EN RU
Naujienos

Apsvarstytas asociacijos „Linava“ 2016 m. biudžeto projektas

2015 lapkričio 18

Asociacijos „Linava“ finansų ir biudžeto komiteto posėdyje apsvarstytas būsimas 2016 m. asociacijos „Linava“ biudžetas. Komiteto nariai diskutavo, kokių pajamų galima tikėtis ir kurias išlaidas reikėtų mažinti ar didinti.

Komiteto pirmininkas pasiūlė kitų metų biudžetą formuoti planuojant, kad kas mėnesį asociacija „Linava“ išduos 6 tūkst. TIR knygelių. Suplanuota, kad vizų išdavimo pajamos, savikainai nesikeičiant, turėtų išlikti tos pačios, o PVM grąžinimo – šiek tiek mažesnės.

Vyko diskusija dėl pajamų iš reklamos. Dalis komiteto narių siūlė didinti pajamas iš reklamos, kiti siūlė palikti tame pačiame lygyje arba didinti nežymiai. Balsų dauguma nutarta 2016 m. planuoti gauti iš reklamos 20 tūkst. Eur pajamų. Nutarta mažinti ir TIR vežimo savikainą.

Svarstant būsimas išlaidas reprezentacijai, buvo pateikta informacija, kad šiuo metu šio tipo išlaidos nuolat viršijamos. Pasiūlyta 2016 m. reprezentacijai numatyti iki 35 tūkst. Eur.

Svarstant planuojamas išlaidas komandiruotes kalbėta, kad pirmiausia turėtų būti parengtas planas, į kokias parodas ar iš anksto žinomus renginius.

Planuojant išlaidas darbo užmokesčiui buvo atkreiptas susirinkusiųjų dėmesys, kad dėl vykdomos sekretoriato struktūros pertvarkos planuojama atleisti darbuotojų, dėl to tam būtina iš anksto numatyti piniginę sumą išeitinėms kompensacijoms.

Bene daugiausiai diskusijų sukėlė klausimas dėl teisinių paslaugų Asociacijos revizijos komisijai.  Vyko diskusija, ar Asociacijos revizijos komisijai teisinėms paslaugoms skirti atskirą sumą biudžete ar prireikus apmokėti iš bendros numatomos sumos teisinėms paslaugoms. Nutarta kitų metų biudžete numatyti 68 tūkst. Eur teisinėms paslaugoms ir atskirai 12 tūkst. Eur teisinėms paslaugoms revizijos komisijai, (jai to prireikus).

Komiteto nariai taip pat pasiūlė rezerviniam fondui numatyti ne konkrečią sumą, tačiau procentinę dalį nuo gaunamų pajamų.

Taip pat pritarta siūlymui iš rezervo fondo padengti kai kurias viršijamas šių metų biudžeto eilutes.

Biudžeto projektą jau apsvarstė asociacijos prezidiumas ir jis bus teikiamas tvirtinti kongresui gruodžio 2 d.