LT EN RU
Naujienos

Keleivinėje taryboje aptarti keleivinio transporto klausimai

2018 kovo 12

Kovo 9-ąją į posėdį asociacijoje „Linava“ rinkosi Keleivinio transporto tarybos nariai. Pasitarime taip pat dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas ir profsąjungų atstovai: Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė.

Posėdžio pradžioje asociacijos prezidentas E. Mikėnas pasveikino Rimantą Martinavičių, kuris kovo 8 d. įvykusiame prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas viceprezidentu keleiviniam transportui. Asociacijos vadovas taip pat apžvelgė naujos kadencijos prezidiumo laukiamus artimiausius darbus ir iššūkius.

Profsąjungų atstovas A. Markevičius išdėstė savo poziciją, pabrėždamas, kad profsąjungų tikslai yra tie patys, kaip ir keleivių vežėjų. Lietuvoje vykstantys konkursai keleivių vežimo paslaugoms teikti parodė, kad ne visuomet juos laimi šalies įmonės. Todėl būtina suvienyti jėgas kalbantis su valdžios institucijomis ir siekti teisės aktų pakeitimų, kurie būtų palankūs Lietuvos vežėjams. Siekiama standartizuoti atlyginimus keleivinio transporto sektoriuje, stabilizuoti padėtį, nustatant atlyginimus pagal regionus, kad užsienio vežėjai, norėdami ateiti į Lietuvos viešojo transporto rinką, negalėtų dempinguoti darbuotojams mokamais atlyginimais. A. Markevičius kvietė keleivių vežėjus dialogui, siekiant pasirašyti šakinę sutartį ir įforminti joje standartizuotą darbo užmokestį.

Atsakydami į profsąjungiečių kvietimą bendradarbiauti siekiant tų pačių tikslų, Keleivinio transporto tarybos nariai negailėjo kritikos profsąjungų adresu. Keleivinio transporto sektoriuje egzistuoja daug profsąjungų (kai kuriose įmonėse jų yra net šešios). Todėl siūlyta profsąjungoms susivienyti tarpusavyje ir taip parodyti, kad atstovaujama dauguma darbuotojų, tuomet būtų galima pradėti dialogą.

Posėdyje dalyvavęs asociacijos prezidentas E. Mikėnas suabejojo, ar asociacija „Linava“ gali pasirašyti šakinę sutartį, tokiu būdu prisiimdama atsakomybę už visus šalies vežėjus. Jo nuomone, yra atskirų punktų, dėl kurių būtų galima susitarti, bet tam nereikalinga šakinė sutartis. Asociacijos vadovas siūlė profsąjungoms susivienyti, derinti savo pažiūras ir reikalavimus ir tik tuomet eiti į dialogą.

Keleivių vežėjai, suprasdami, kad ignoruoti profsąjungų negalima, siūlė pasirašyti pirminį susitarimą – ketinimų protokolą, taip pat pasikalbėti su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku Artūru Černiausku.

Keleivinio transporto tarybos pirmininkas R. Martinavičius informavo, kad susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais buvo nuspręsta organizuoti seminarą viešųjų pirkimų klausimais, skirtą keleivių vežėjams ir savivaldybėms, ir prašė Tarybos narius paraginti atsakingus įmonių darbuotojus dalyvauti.

Posėdyje taip pat aptarti sutarčių dėl keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais pratęsimo klausimai. Pagal Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) šiuo metu keleivių vežėjams siunčiamų sutarčių 2.2.2 punktą ir 3 priedą, vežėjai įpareigoti kas ketvirtį teikti LTSA informaciją dėl pervežtų keleivių skaičiaus maršrutuose. Konstatuota, kad šis reikalavimas apsunkins keleivių vežėjų darbą, pastarųjų techninės galimybės ribotos, skaičiavimas iš esmės bus atliekamas rankiniu būdu. Taip pat suabejota ar reikalaujama informacija išliks konfidenciali.

Posėdžio pabaigoje diskutuota dėl bendradarbiavimo su advokatais, siekiant vežėjams palankių teisės aktų pakeitimų.