LT EN RU
Naujienos

Asociacijos „Linava“ vadovų vizitas Rusijoje: naujų sprendimų paieškos

2011 gruodžio 13

Lietuvos nacionalinės vėžėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovai – prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis gruodžio 6-7 dienomis lankėsi Maskvoje.

Susitikime su Lietuvos ambasados Įgaliotuoju ministru, Laikinuoju reikalų patikėtiniu Rusijos Federacijoje Andriumi Puloku ir transporto atašė Pauliumi Grubinsku aptarta dabartinė Lietuvos ir Rusijos politinė aplinka, jos įtaka vežėjų verslui. Ypatingą susirūpinimą kelia neseniai Rusijos Dūmoje priimtas įstatymas dėl baudų, kurios bus taikomos užsienio šalių vežėjams už tarptautinio krovinių vežimo tvarkos pažeidimus. Siekiant efektyviau spręsti nuolat kylančias problemas, sutarta glaudžiau bendradarbiauti su ambasada ir derinti veiksmus. Esant reikalui, sudaryti darbo grupę iš ambasados ir asociacijos specialistų, kurie vyktų į muitinės postus ir išsiaiškintų situaciją vietoje.

Taip pat įvyko susitikimas su Rusijos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ASMAP vadovybe – asociacijos prezidentu Jevgeniju Moskvičiovu, generaliniu sekretoriumi Andrejumi Kurušinu, departamentų vadovais.

Asociacijų vadovai nutarė sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuos ir pateiks asociacijų vadovams savo išvadas dėl Rusijos pusės siūlomų naujų dvišalių kelionės leidimų su specialia atžyma. Bus bandoma rasti abiems pusėms priimtinus sprendimus dėl tokių leidimų panaudojimo.

Asociacijų generaliniai sekretoriai aptarė bendradarbiavimą TIR garantinės sistemos funkcionavimo klausimais. Vadovai sutarė nuolat informuoti vienas kitą apie pasikeitimus, apie krovinių gabenimo sąlygas Muitų sąjungai priklausančiose šalyse.

Darbiniame susitikime su Tarptautinės kelių sąjungos IRU atstovybės Euroazijos regione vadovu Igoriu Runovu taip pat išreikštas susirūpinimas dėl Rusijos Dūmoje priimamų sprendimų, kurie gali turėti neigiamų pasekmių užsienio valstybių transporto įmonėms. IRU atstovybės vadovas pritarė pastangoms siekti, kad tokie sprendimai butų keičiami. Taip pat akcentavo, kad interesų gynimas turėtų būti ne vienos, o kelių šalių reikalas. Susitikimo pabaigoje I. Runovas informavo apie IRU pastangas plėsti galimybes dirbti Rytų rinkose.

Asociacijos „Linava“ delegacija susitiko su juristais, kurie ginčytinose situacijose su muitine, kelių transporto priežiūros inspekcija, kitomis kontroliuojančiomis institucijomis padeda vežėjams. Susitikimo metu sutarta, kad bus paruošti keli teisinės pagalbos vežėjams Rusijoje pasiūlymai asociacijos „Linava“ įmonėms.

Maskvoje „Linavos“ prezidentas A.Kondrusevičius susitiko su Lietuvos ambasados atašė komercijai Remigijumi Kabečiumi. Aptartas bendras veiklos interesas su Lietuvos eksportuotojais, galimybė bendradarbiauti skatinant prekių ir paslaugų eksportą.

Susitikime su Lietuvos ambasados žemės ūkio atašė Inara Zariene asociacijos „Linava“ prezidentas aptarė galimybę dalyvauti dalykiniuose susitikimuose, žemės ūkio ir maisto pramonės parodose, drauge su Lietuvos vežėjais rengti verslo misijas Maskvoje ir kituose Rusijos regionuose.

Maskvoje viešėjusi „Linavos“ delegacija susitiko su draudimo bendrovės „Rosgostrach“ Transporto operatorių draudimo departamento vadovais. Susitikimo metu aptarta situacija draudimo rinkoje, TIR draudimo su „Linava“ sutartyje numatytų sąlygų, nuostatų ir įsipareigojimų vykdymas, taip pat, bendradarbiavimas teikiant pagalbą draudiminiu atveju. Nutarta toliau ieškoti būtų, kaip įtakoti draudimo rinką Lietuvoje, ir taip palengvinti vežėjus užgulusią naštą. Kaip vienas iš būdų, aptarta galimybė steigti bendrovės „Rosgostrach“ filialą Lietuvoje.

Julius Salenekas,
Lietuvos nacionalinės vėžėjų automobiliais asociacijos „Linava“ astovybės Rusijoje vadovas