LT EN RU
Naujienos

Asociacijos atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

2018 spalio 11

2018 10 09 įvyko susitikimas su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Susitikime dalyvavo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ verslo finansavimo vertinimo skyriaus vyriausiasis projektų vertintojas Aleksandras Petručionis, marketingo skyriaus vadovė Asta Slapšienė, asociacijos „Linava“ sekretorius paslaugų plėtrai ir inovacijoms Zenonas Buivydas, bei paslaugų vystymo vadovė Nijolė Badikonienė.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – aktyvus verslo finansavimo partneris, padedantis pradėti ir plėsti verslą. Toks finansavimo su garantijomis būdas suteikia galimybę nedidelėms įmonėms gauti kreditą palankesnėmis sąlygomis. Dažnu atveju, be garantinio fondo garantijos, dėl ilgalaikio turto, kurį galėtų įkeisti, trūkumo, įmonės neturi galimybės gauti paskolą.

„Invega“ įgyvendina net kelias smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms skirtas skatinimo priemones – administruoja lengvatinių paskolų teikimą, teikia garantijas už suteikiamas paskolas ar lizingą, dalinai kompensuoja garantijos suteikimo užmokestį bei klientų sumokėtas palūkanas. Visas šių galimybių komplektas suteikia galimybę smulkaus ir vidutinio verslo įmonei gauti finansavimą ne prastesnėmis sąlygomis negu didelėms įmonėms.

„Invega“ teikia garantijas paskoloms, kurių lėšos bus naudojamos investicijoms, apyvartinėms lėšoms verslo plėtrai. „Invega“ gali laiduoti už įmonę, garantuoti kredito įstaigai paskolos dalies grąžinimą bei padėti kredito įstaigai priimti palankų sprendimą.

Transporto įmonės paskolos lėšas gali panaudoti:

- Kurui, atsarginėms dalims, padangoms pirkti

- Remonto išlaidoms apmokėti

- Nekilnojam (ar kitam) turtui įsigyti, jei tai yra būtina verslo plėtrai.

Negalimas paskolos lėšų panaudojimas:

- Kelių ir kitiems mokesčiams mokėti

- Transporto priemonėms įsigyti.

„Invega“ teikia lizingo garantijas, kai:

- Turtas – nauja (nenaudota) gamybinė įranga ir (arba) nauji (nenaudoti) įrenginiai.

- Turtas skirtas lizingo gavėjo gamybinei, paslaugų teikimo ar statybinei veiklai vykdyti.

- Garantija iki 70 procentų, bet ne daugiau kaip 60 procentų lizinguojamo turto kainos.

- Garantijos neteikiamos transporto priemonių lizingui.

„Invega“ taiko kompensavimo priemones daliniam palūkanų kompensavimui, konsultacijų kompensavimui, subsidijoms verslo pradžiai. Įmonės gali gauti nuo 50% iki 100% kompensaciją už dalį sumokėtų palūkanų, nepriklausomai nuo to, ar turi paskolą su „Invegos garantija“ ar be jos. Mažos ir vidutinės įmonės gali gauti iki 2000 Eur verslo konsultacijoms, iki 4000 Eur efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti.

Kontaktai pasiteirauti:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Tel. 8 5 210 7510, el. paštas info@invega.lt

Dėl garantijų: tel.: 8 5 211 3548, garantijos@invega.lt

Dėl palūkanų kompensavimo: tel.: 8 5 210 6391, dpk2@invega.lt

Dėl mokymų išlaidų kompensavimo: tel.: 8 5 211 3568, mokymai@invega.lt

Dėl konsultacijų išlaidų kompensavimo: tel.: 8 5 278 0375, verslokonsultacijos@invega.lt