LT EN RU
Naujienos

Asociacijos prezidiume priimti svarbūs nutarimai

2012 vasario 17

Vasario 14 d., trečiadienį posėdžiavęs Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumas svarstė vežėjams aktualius klausimus: einamuosius darbus, asociacijos finansinius klausimus, teisinius ginčus ir suspenduotų asociacijos prezidiumo ir revizijos komisijos narių veiklos aspektus.
Pirmuoju klausimu aptarta teismo nutartis dėl prezidiumo nario J. Kuklio įgaliojimų sustabdymo. Revizijos komisijos nariams ir prezidiumo nariui priminta, jog jie negali dalyvauti asociacijos valdymo organų darbe iki nesibaigs teisminiai ginčai ir nebus panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.
Vykdomo finansinio audito klausimus ir eigą aptarė prezidiumo nariai ir audito bendrovės „Ernst&Young“ atstovai.
Asociacijos narių gretas papildė nauja bendrovė. Prezidiumo sprendimu Kauno UAB „Krausas“ leista tapti nare ir vykdyti gabenimus TIR sistemoje.  Kitos Laikinosios sostinės bendrovės -  UAB „Kautra“ prašymas  po reorganizacijos ją priimti į asociacijos keleivinio transporto sekciją atidėtas kitam posėdžiui.
Regioninių asociacijos narių susirinkimo projektą pristatė „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, trumpai apžvelgęs artėjančių susitikimų su vežėjais klausimus. Organizuoti šiuos renginius pavesta asociacijos sekretoriatui, o tikslus jų grafikas bus tvirtinamas artimiausiame prezidiumo posėdyje.
Trumpai apžvelgta Teisės ir organizacinių reikalų komiteto siūlyta prezidiumo darbo reglamento redakcija, kurią pavesta dar tobulinti komitete.
Kaip viena iš aktualijų aptarta asociacijos „Linava“ sudaryta sutartis su neseniai įsteigtu Vizų centru. Prezidiumo sprendimu nustatytos naujos Rusijos vizoms gauti reikalingų dokumentų paruošimo kainos. Asociacijos „Linava“ nariams sieks 50-60 Lt, o asociacijai nepriklausančioms įmonėms bus taikoma kita kaina – 80-90 Lt.
Aktualius draudimo paslaugų klausimus pristatė prezidiumo narys Mečislovas Atroškevičius ir asociacijos draudimo reikalų specialistas Gintaras Leščinskas, kalbėjęs apie naują „Linavos“ sutartį su draudimo sindikato „Lloyds“ atstove dėl pigesnio kelionių draudimo. Pasak specialisto, šios rūšies draudimo kainą vežėjams pavyko sumažinti kone dvigubai ir polisas tekainuoja 70 Lt. Kaip vieną iš veiklos prioritetų, prezidiumo nariai  įvardino būsimus darbus ir strateginius žingsnius gerinant kitų rūšių draudimo sąlygas vežėjams. G. Leščinskas įpareigotas parengti veiksmų programą dėl draudimo sąlygų gerinimo vežėjams.
Trumpai situaciją bendrovėje „Linavos servisas“ bei jos einamuosius reikalus aptarė prezidiumo narys Julius Misiūnas.
Prezidiumas pavedė Profesinio ugdymo komitetui ir jo vadovui Antanui Kačinskui parengti pasiūlymus kaip didinti jaunimo užimtumą, pritraukiant daugiau jaunų žmonių dirbti vairuotojais-tarptautininkais.
Einamuosius darbus ir vežėjų apklausą dėl atstovybės Rusijoje poreikio trumpai pristatė generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis. Kadangi atstovavimo poreikį Rusijoje pažymėjo didesnė dalis vežėjų, sutarta  ieškoti optimalesnių ir efektyvesnių asociacijos atstovybės Maskvoje veiklos galimybių, taip gerinant  šalies vežėjų atstovavimą kaimyninėje šalyje.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas spaudai
Gytis Vincevičius


Grįžti

Komentarai

KLAUSK