LT EN RU
Naujienos

Asociacijos prezidiumo posėdyje patvirtinti svarbūs pareigūnai

2011 lapkričio 18

Lapkričio 17 d. posėdžiavęs Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumas patvirtino generalinį sekretorių, UAB „Linavos servisas“ bei „Linavos mokymo centro“ valdybas bei asociacijos tarybų sudėtį.

Asociacijos „Linava“ prezidento teikimu generaliniu sekretoriumi vienbalsiai buvo patvirtintas Vidmantas Adomaitis. Pristatęs išsamią veiklos ataskaitą ir būsimas asociacijos darbo kryptis, V. Adomaitis teigė, jog stiprins asociacijos veiklas ir paslaugų vežėjams sritis. Taip pat tęs bendradarbiavimą su Susisiekimo ministerija ir kitomis valstybės institucijomis, aktyviai dalyvaus IRU komitetų ir komisijų darbe, bendradarbiaus su kitų šalių vežėjų asociacijomis.
„Panaudosiu visas savo žinias ir patirtį tam, kad asociacija kuo greičiau galėtų vežėjams suteikti naujų paslaugų ir atstovautų  jų interesus tarptautinėse rinkose“, – sakė V. Adomaitis.

Prezidiumas patvirtino ir bendrovės „Linavos servisas“ valdybą, kurią sudarys prezidiumo nariai, Julius Misiūnas, Juozas Kuklys, asociacijos „Linava“ sekretorius-vyr. finansininkas  Adolfas Darginavičius, dabartinis „Linavos serviso“ direktorius Darius Savickis, o nuo vežėjų deleguotas atstovas, – bendrovės „USVA“ vadovas Valerijus Usenko.

Tuo pačiu patvirtinta ir VšĮ „Linavos mokymo centras“ valdyba: prezidiumo narys Antanas Kačinskas, generalinis sekretorius Vidmantas Adomaitis bei mokymo centro vadovas Osvaldas Manikas.
Asociacijos tarybų pirmininkai pristatė, o vėliau prezidiumas patvirtino kandidatus į tarybų narius, kurie rūpinsis atskirais asociacijos klausimais: krovininio transporto problematika, ryšiais su užsienio šalimis, mokymais, finansų ir teisės reikalais, socialiniais klausimais.

Posėdyje nuspręsta atlikti svarbius darbus: atlikti tarptautinį asociacijos finansinį auditą, atnaujinti „Linavos“ interneto svetainę, suteikiant jai daugiau funkcionalumo ir patogumo, reguliariai kviesti tarybų susirinkimus bei kiekvienam tarybos pirmininkui parengti veiklos programą.

„Man džiugu, kad šis posėdis buvo tikrai darbingas. Kryptingai ir aiškiai buvo dėstomos problemos aptariami klausimai, dirbta siekiant bendrų tikslų, o ne vien bandant išreikšti asmeninę nuomonę ar poziciją.“, – naujus poslinkius prezidiumo darbe apibūdina Algimantas Kondrusevičius, asociacijos „Linava“ prezidentas.

Ateinantį prezidiumo posėdį sutarta rengti prabėgus mažiausiai porai savaičių.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“
Atstovas spaudai
Gytis Vincevičius


Grįžti

Komentarai

KLAUSK