LT EN RU
Naujienos

(atnaujinta balsavimo rezultatais) Europos Parlamentas priėmė Mobilumo paketą

2019 balandžio 05

Europos Parlamentas priėmė Mobilumo paketą, kuriame numatomos Lietuvos vežėjams ypač nepalankios nuostatos dėl priverstinio vilkiko gražinimo į įmonės įsisteigimo šalį kas keturias savaites, reguliaraus kassavaitinio poilsio transporto priemonėje draudimo, komandiravimo taisyklių taikymo tarptautinio transporto operacijoms (išskyrus tranzitą ir dvišalį transportą).

Tolesniame derybų etape Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija derėsis dėl Mobilumo paketo trišalėse derybose (vadinamuosiuose trialoguose).

Preliminarūs balsavimo dėl Mobilumo paketo rezultatai:

Priimtos tokios nuostatos dėl patekimo į rinką taisyklių:

 • Vilkikas kartą per 4 sav. pasikrauna arba išsikrauna įmonės įsisteigimo šalyje;
 • Kabotažo taisyklė: 3 dienos be operacijų skaičiaus apribojimo;
 • 60 val. atvėsimo laikotarpis po 3 dienų kabotažo laikotarpio priimančioje šalyje
 • Vežėjas, po kabotažo laikotarpio atlikimo vienoje šalyje, vykdyti kabotažą toje pačioje priimančioje šalyje gali tik po to, kai iš įsisteigimo šalies vykdoma nauja tarptautinio transporto operacija į tą pačią priimančią šalį;
 • Roma I reglamento taikymas kelių transportui, siekiant eliminuoti „pašto dėžutes“.

Priimtos nuostatos dėl komandiravimo taisyklių taikymo:

 • Komandiravimo reikalavimai taikomi tarptautiniam transportui, išskyrus dvišalį transportą ir tranzitą;
 • Komandiravimo reikalavimai taikomi kombinuotam transportui, išskyrus, kai atkarpa, gabenama kelių transportu, eina per dvi ar daugiau šalių;
 • Komandiravimo taisyklės netaikomos 1 pasikrovimui ir/ar išsikrovimui, kai vykdoma dvišalio transporto operacija, jei pasikrovimas ir išsikrovimas neatliekami toje pačioje šalyje;
 • Komandiravimo taisyklės netaikomos 2 pasikrovimams ir/ar išsikrovimams, kai dvišalio transporto operacija vykdoma į įsisteigimo šalį. Pasikrovimas ir išsikrovimas negali būti vykdomas vienoje šalyje;
 • ES šalys narės turi įgyvendinti tokias pačias nuostatas dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis. ES narės, taip turi dėti pastangas, kad tokios pačios nuostatos būtų įgyvendintos ir daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis;
 • Siekiant užtikrinti komandiravimo taisyklių įgyvendinimą trečiosiose šalyse, ES šalys narės turi siekti atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo AETR kontekste;
 • Priimančioji šalis turi viešai pateikti informaciją apie vairuotojo darbo apmokėjimą. Jeigu tokia informacija nėra pateikiama, vežėjas negali būti baudžiamas.

Priimtos taisyklės dėl vairuotojų darbo ir poilsio reglamentavimo:

 • Draudimas atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje;
 • Sutrumpinto kassavaitinio poilsio kompensacija pridedama prie ilgesnio nei 45 val. poilsio;
 • Vežėjas organizuoja darbą taip, kad vairuotojas kas 4 savaitės galėtų grįžti į namus arba kitą pasirinktą vietą atlikti ilgesnį nei 45 val. poilsį. Jeigu vairuotojas nusprendžia į namus negrįžti ir poilsį atlikti pasirinktoje vietoje, apie tai raštu informuoja savo transporto įmonę ne vėliau nei prieš 2 savaites. Vairuotojui nusprendus tokį poilsį atlikti namuose, transporto įmonė pasirūpina vairuotojo grįžimu;
 • Vairuotojo namai – vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta;
 • Antros kartos Smart tachografų įvedimas;
 • Ne vėliau nei po 3 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos ir antros kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2011 m. spalio 11 d.);
 • Ne vėliau nei po 4 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti 3 kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2012 m. spalio 1 d);
 • Ne vėliau nei po 5 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos kartos smart tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 2016/779 Priede IC).

NB: antros kartos tachografų įvedinimas visose transporto priemonėse nuo 2024 m.

 • Transporto priemonių, kuriose neįrengti antros kartos smart tachografai, vairuotojai turi įvesti priimančios valstybės duomenis kiekvieną kartą kirtę sieną pirmoje laisvoje sustojimo vietoje.

Nors Mobilumo paketo patvirtinimas Europos Parlamente yra rimtas smūgis Lietuvos vežėjams, „Linava“ dėkoja visiems Lietuvos atstovams EP, įsiklausiusiems į „Linavos“ pateiktą informaciją dėl Mobilumo paketo poveikio Lietuvos vežėjams ir dirbusiems kartu su „Linava“, siekiant užkirsti kelią sąžiningos konkurencijos iškraipymui. Visi 10 plenariniame posėdyje dalyvavusių Lietuvos europarlamentarų (nedalyvavo tik Valdemar Tomaševski) balsavo vieningai prieš Lietuvos vežėjams nenaudingus taisyklių dėl kabotažo, vilkikų grąžinimo į įmonės registracijos šalį ir komandiravimo pakeitimus. Taip pat dauguma Lietuvos parlamentarų (8 iš 10 dalyvavusių posėdyje) atsižvelgė į „Linavos“  rekomendaciją ir nepalaikė nenaudingų pasiūlymų dėl poilsio ir darbo laiko taisyklių.