LT EN RU
Naujienos

ATNAUJINTA Vairuotojams – privaloma izoliacija iki išvykimo iš Lietuvos arba 14 dienų

2020 balandžio 03

Vadovaujantis paskutiniais Vyriausybės nutarimo pakeitimais, priimtais 2020 m. balandžio 1 d., vairuotojams izoliacija yra privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų. Su visu nutarimo tekstu galite susipažinti čia:

Vadovaujantis minėtu nutarimu, vairuotojai į reisą išvykti gali ir nepasibaigus nustatytam 14 dienų terminui. Taip pat pagal šį Vyriausybės nutarimą sugriežtintas keleivių atvykimas į Lietuvą, todėl gali kilti nesklandumų dėl keleiviniu transportu į darbą atvykstančių vairuotojų.

Primename kitas vežėjų (transporto priemonių valdytojų) susijusias pareigas. Svarbu žinoti:

- būtina užtikrinti tinkamą transporto priemonių valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurias galima rasti čia:

- būtina aprūpinti vairuotojus asmens apsaugos, rankų higienos ir dezinfekavimo priemonėmis.

 Asociacijos „Linava“ rekomendacijos vežėjams:

Raginame vežėjus informuoti vairuotojus apie saviizoliacijos būtinumą ir supažindinti su atitinkamais reikalavimais, pasirašant pasižadėjimą laikytis saviizoliacijos taisyklių.

Čia pateikiame asociacijos „Linava“ parengtus atnaujintus rekomendacinius Transporto darbuotojo pasižadėjimo laikytis savizoliacijos taisyklių pavyzdžius lietuvių kalba  ir rusų kalba.

Primename, kad jeigu vairuotojas neturi galimybės saviizoliuotis savarankiškai, reikia kreiptis į savivaldybę prašant pagalbos surasti patalpas saviizoliacijai.

Su Transporto darbuotojo pasižadėjimo laikytis savizoliacijos taisyklių pavyzdyje minimomis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-550 redakcija) galima susipažinti čia:

Kiti aktualūs dokumentai prieinami taip pat asociacijos „Linava“ interneto svetainėje:

Su papildomomis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis namuose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar grįžusio iš užsienio valstybės, šeimos nariams galima susipažinti čia: