LT EN RU
Naujienos

Skelbiamas aukcionas „LINAVA“ turtui įsigyti

2020 sausio 15

Parduodamas asociacijai „LINAVA“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas-pastatai (unikalūs numeriai 7998-5012-2017 ir 7998-5012-2028), esantys Vilkokšnio g. 34, Jankovicų k., Gendravės sen., Trakų raj.. Žemė, ant kurios pastatyti pastatai, nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims ir šiuo aukcionu nebus parduodama. Pastatams yra nustatytas servitutas skirtas prieiti prie šalia esančio kelio, tačiau priėjimui prie ežero servitutas nėra nustatytas.

Pradinė aukcione parduodamo turto kaina – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Visi norintys dalyvauti aukcione asmenys iki 2021 m. vasario 12 d. 12:00 val., atsiunčia savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninį pašto adresą. Visus duomenis siunčia el. paštu aukcionas@linava.lt Jei aukcione dalyvaus juridinis asmuo, tai nurodoma įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės vadovo vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Norintys apžiūrėti aukcione parduodamą turtą-pastatus, tai gali padaryti individualiai nuvykę adresu Vilkokšnio g. 34, Jankovicų k., Gendravės sen., Trakų raj.

Priėmus sprendimą dalyvauti viešame aukcione, kuris bus organizuojamas 2021 m. vasario 12 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu per Teams programą, prašome pervesti 2000 Eur (du tūkstančius eurų) į asociacijos „Linava“ sąskaitą LT20 7044 0600 0106 1306, mokėjimo paskirtyje nurodant „Aukciono dalyvio įnašas“. Pinigai į asociacijos „Linava“ sąskaitą turi patekti iki 2021 m. vasario 12 d. 12:00 val. Aukcioną laimės asmuo pasiūlęs didžiausią sumą. Aukciono laimėtojas per 3 dienas nuo aukciono pabaigos privalo pervesti į asociacijos „Linava“ sąskaitą aukcione pasiūlytą sumą. Ankščiau pervestas „Aukciono dalyvio įnašas“ įskaitomas į aukciono laimėtojo mokamą sumą, todėl pervedamas tik pasiūlytos sumos skirtumas.

Aukciono laimėtojui per 3 dienas nepervedus aukcione pasiūlytos sumos, laikoma, jog aukciono laimėtojas atsisako pirkti aukcione parduodamą turtą-pastatus. Tokiu atveju „Aukciono dalyvio įnašas“ aukciono laimėtojui negrąžinamas.

Aukciono laimėtojui nenupirkus aukcione laimėto nekilnojamo turto-pastatų, jį įsigyti pasiūloma kitam aukciono dalyviui pasiūliusiam didžiausią sumą, kuris apie savo sprendimą pirkti aukcione parduodamą nekilnojamą turtą-pastatus, aukciono organizatoriams el. paštu aukcionas@linava.lt  praneša per 24 valandas nuo pasiūlymo gavimo, kuris siunčiamas į aukciono dalyvio nurodytą elektroninį paštą.

Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono ir atsisakius pasiūlymo pirkti už jų pasiūlytą kainą, tuo atveju, kai aukciono laimėtojas nebeperka nekilnojamo turto-pastatų, yra grąžinamas „Aukcino dalyvio įnašas“.