LT EN RU
Naujienos

Brexit: Nuo sausio 1-osios Jungtinė Karalystė tampa trečiąja šalimi

2020 gruodžio 22

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) tampa trečiąja šalimi, o Europos Sąjungoje (ES) prekyba su trečiosiomis šalimis vyksta pagal vieningą ES išorinės prekybos režimą. Atsižvelgiant į tai, 2021 sausio 1 d., gabenant prekes į/iš JK galima forminti TIR knygeles.

Šie pokyčiai yra neišvengiami ir nepriklauso nuo vykstančių ES ir Jungtinės Karalystės derybų dėl sutarties pasirašymo rezultatų.

Teikiame Jums IRU parengtą klausimyną CAD/GE7354/SDG dėl TIR procedūros taikymo Jungtinėje Karalystėje nuo 2021 m. sausio 1 d. Klausimų sąrašo pristatymo tikslas – padėti vežėjų įmonėms, vykdančioms verslą JK ir (arba) su JK įmonėmis, iki 2021 m. sausio 1 d. patikrinti savo pasirengimą BREXIT ir tinkamai reaguoti į galimas pasekmes.

ENG   RU  

Svarbu, kad vežėjai tinkamai pasirengtų būsimiems pokyčiams, iki 2020 m. gruodžio 31 d. būtų priimti visi reikalingi sprendimai ir būtų atlikti visi reikalingi veiksmai ir kartu būtų įgyvendinta galimybė gabenti prekes su TIR knygele.

Pristatyme yra pateiktos nuorodos, kurios plačiau komentuoja kai kuriuos šio pristatymo teiginius ir klausimų esmę. Siekiant paruošti verslą esminiams pokyčiams, JK vyriausybė paskelbė Pasienio veiklos modelį (BOM), kuriame išsamiai aprašomi pagrindiniai transporto klausimai ir kuris yra išsamiausias informacijos apie naujas procedūras, taikomas prekių judėjimui per JK nuo 2021 m. sausio 1 d.    (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf).

Pagal ES teisės aktus, Nuo 2021 m. sausio 1 d., gabenant eksportuojamas prekes iš ES muitų teritorijos į  JK (importas į JK muitų teritoriją) , gabenant iš JK muitų teritorijos eksportuojamas prekes  į ES (importas į ES muitų teritoriją) iš JK arba eksportuotų iš šios šalies, atžvilgiu bus taikomi muitinės formalumai.

Atsiranda importo, eksporto, tranzito, laikino perdirbimo procedūros. Reguliuojamų produktų importui  bus reikalingi veterinariniai ir fitosanitariniai dokumentai, prekių kokybės, saugos, ženklinimo ir kitus reikalavimus patvirtinantys dokumentai. Į JK teritoriją įvežant prekes privaloma mokėti importo muitus ir kitus mokesčius. Muitai bei mokesčiai bus mokami net ir tuo atveju, kai prekės yra tik vežamos per JK teritoriją į kitą valstybę.

Prekės, gabenamos pagal TIR procedūrą šalių pasienio muitinėse nėra apmokestinamos importo ir eksporto muitais ir mokesčiais ir joms netaikomas užstatas.

Nuo 2021m liepos 1 d. JK bus taikomos visi muitinės formalumai ir visos kontrolės rūšys.

Nuo sausio 1 d., ES prekės nuo jų įvežimo į JK muitų teritoriją tampa muitinės prižiūrimos ir  bus taikoma muitinės deklaracijų kontrolė, įskaitant eksporto deklaracijų ir SSD pateikimą išvežant iš JK.

Nuo sausio 1 d. gabenant prekes į JK, taip pat ir gabenant iš JK, gabenant apmokestinamas prekes per JK teritoriją pat galima bus įforminti TIR knygelę.

Nuo 2021 balandžio 1d. bus taikomas muitinės, veterinarinis ir fitosanitarinis tikrinimas, taikomi papildomi reikalavimai leidimams, licencijavimui, kvalifikacijų pripažinimui ir kitiems dokumentams.

Vežant prekes iš JK (taip pat ir įvežant prekes, gabenant tranzitu) bus reikalinga bendroji deklaracija, bet saugos ir saugumo duomenų pateikimas (galimas per TIR EPD ) sistemą yra atidėtas 6 mėnesiams, iki t.y 2021 m.  liepos 1 d.

JK muitinėje buvo sukurta nauja Krovininių transporto priemonių judėjimo apskaitos sistema (GVMS). Judėjimo apskaitos sistema sukurta skirta palengvinti prekių gabenimą ir susieti gabenamas prekes su prekių deklaracijomis.

Informacijos apie atliekamas TIR operacijas teikimas į GVMS sistemą bus taikomas nuo  2021 m. liepos 1 d. TIR-EPD bus integruota į JK GVMS sistemą iki 2021 m. liepos mėn.

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. nustoja galioti Jungtinės Karalystės muitinės ekonominės veiklos vykdytojams (tarp jų – ir trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams) suteikti EORI kodai. JK EORI kodą galite gauti jau dabar, pateikite paraišką nurodytų adresu svetainėje: https://www.gov.uk/eori.

Atkreipiame dėmesį, kad TIR knygelės turėtojams JK EORI kodas bus reikalingas tik išankstinė deklaraciją (saugos ir saugumo duomenis) t.y. nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., JK tapus trečiąja šalimi, ES muitinės taikys iš JK eksportuojamų prekių kontrolę. Eksportuojamos iš JK į ES prekės bus traktuojamos kaip importuojamas iš trečiųjų šalių. Muitinės deklaracijos bus teikiamos tomis pačiomis sąlygomis, kurios šiuo metu galioja kitoms ne Europos kilmės prekėms. Specialios procedūros bus taikomos tranzitu gabenamoms prekėms nuo 2020 m. pabaigos iki 2021 m. pradžios. Išsamią informaciją galite rasti Europos Sąjungos mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (TAXUD) dokumente: 

Be jau paminėtų taisyklių, atsižvelgiant į didelio gabenamų iš JK prekių srautus į ES šalys, sukūrė savo sienos kirtimo modelius, siekdamos skaitmeninti procedūras ir išvengti spūsčių.

Prekių gabenimui iš Prancūzijos į JK buvo sukurta skaitmeninė platforma Logistic Envelope (pradės veikti nuo 2021 m. sausio 1 d.)

TIR procedūra yra integruota į šį Logistic Envelope modelį . TIR knygelės turėtojas, siekdamas prisijungti prie modelyje taikomų procedūrų, turi atsakyti į klausimą „Ar naudojate TIR / ATA knygelę?“  ir pažymėti, kad „TAIP“ jis gabena prekes pagal TIR procedūrą. Nurodytos informacijos pakaks, kad Jūsų transporto priemonę nukreiptų į uostą, ir vežėjui nereikės pateikti brūkšninio kodo.

Gabenant prekes iš arba į Olandiją reikia iki 2021 sausio 1 d. užsiregistruoti uosto Portbase sistemoje www.portbase.com/en/brexit/.

Gabenant prekes su TIR knygele, TIR knygelės numeris bus naudojamas kaip pranešimas apie eksporto dokumentų pateikimą (https://support.portbase.com/wp-content/uploads/2020/08/02-PB-MED-Overzichtdocumenttypes-per-terminal-UK_2020.pdf).

Gabenant prekes iš arba į Belgiją, reikia registruoti visus teikiamus duomenis arba Zeebrugge skaitmeninėje RX / SeaPort sistemoje arba teikiant išankstinius muitinės dokumentų pranešimus į Antverpeno uosto skaitmeninę sistemą „C-point“. Išankstinius pranešimus gali pateikti eksportuotojas, ekspeditorius, muitinės tarpininkas ar transporto kompanija.

TIR procedūra gabenant prekes IŠ/Į JK ir Į/IŠ ES vyks vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis.

TIR PROCEDŪRA ES muitų teritorijoje gali būti taikoma tik prekių vežimui tranzitu, kuris pradedamas arba baigiamas ne Sąjungos muitų teritorijoje arba vykdomas tarp dviejų Sąjungos muitų teritorijos vietų per trečiosios šalies teritoriją. Atsižvelgiant į tai, kad  gabenat prekes iš JK (taip pat ir įvežant prekes, gabenant tranzitu) bus reikalinga tik bendroji deklaracija, o saugos ir saugumo duomenų pateikimas yra atidėtas iki 2021 m. liepos 1 d. nuo 2021 m. sausio 1 d. JK bus taikoma tik popierinė TIR procedūra.

1. Sauga Tik profesionalios transporto įmonės gali naudotis TIR sistema. Juos nuolat stebi nacionalinės transporto asociacijos ir muitinės. Ši kontroliuojama prieiga įrodys tarptautinių kelių transporto, taigi ir sienos kirtimo bei muitinės procedūrų patirtį tiek jų vadovams, tiek vairuotojams. Gabenimas pagal TIR procedūrą gali būti atliekamas tik saugiomis transporto priemonėmis arba konteineriais su muitinės plombomis. Kiekviena TIR transporto priemonė turi muitinės išduotą patvirtinimo sertifikatą. Šios transporto priemonės / konteineriai yra saugesni ir neleidžia neteisėtai patekti į prekes nepaliekant matomų pėdsakų. IRU informacinės sistemos leidžia stebėti prekių judėjimą visose maršruto šalyse.

2. Ekonominė nauda TIR gabenimas apima muitinės formalumus išvykstant ir baigiant gabenimą vidaus muitų įstaigose. Tai turėtų sutaupyti sienos kirtimo laiko ir taip duoti ekonominės naudos.

Ekonominės veiklos vykdytojui, nusprendusiam organizuoti gabenimą pagal TIR procedūrą, nereikės aktyvuoti savo garantijos ir laukti, kol ji bus „išlaisvinta“, o tai gali užtrukti iki kelių mėnesių (laikas reikalingas pagal T procedūrą). Be to, TIR procedūros vežėjas yra vežėjas (o ne muitinės tarpininkas, siuntėjas ar gavėjas pagal T procedūrą), kuris yra atsakingas už muitinės riziką. TIR knygelės kaina yra žinoma iš anksto, ji yra fiksuota ir nedidėja, jei tai yra sukomplektuotos ar didelės vertės prekės. TIR-EPD programa leidžia vežėjui nemokamai pateikti išankstinę informaciją apie krovinį, todėl už tai nereikia mokėti už muitinės tarpininko paslaugas. Be to, nuo 2021 1 1 iki 2021 06 30 TIR neprivalės pateikti preliminarios deklaracijos JK.

Nariai raginami skleisti šiame dokumente pateiktą informaciją savo nariams ir savo šalies verslo bendruomenei. Jie taip pat raginami reklamuoti TIR sistemą per savo svetainę ir socialinę žiniasklaidą. Bet kokia vežėjų, kurie dirbs į JK ir iš jos, naudojimo patirtis bus labai svarbi ir turėtų būti siunčiama el. Paštu tir@iru.org. Skubius prašymus reikia siųsti adresu hotline@iru.org.

Papildomų nuorodų galima rasti Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos (TAXUD) generalinio direktorato interneto tinklalapyje