LT EN RU
Naujienos

Bus skundžiamas teismo sprendimas dėl naujos regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos

2021 lapkričio 24

Šį mėnesį pirmos instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2020 01 15 posėdyje priimti sprendimai dėl nutarimo, kuriuo patvirtino papildomus kriterijus kandidatams į prezidentus, prezidiumo narius ir revizijos komisijos narius, yra nepagrįsti. Anot „Linavos“ prezidiumo nario, Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininko Romo Vosyliaustai yra tik pirmosios instancijos teismo sprendimas. Koks jis bus galutinis – kol kas neaišku, nes praėjusią savaitę – lapkričio 18 d. vykusio prezidiumo posėdžio metu buvo nutarta šį teismo sprendimą skųsti.

Norėtume paaiškinti, kad ieškovai skundžia asociacijos „Linava“ prezidiume patvirtintą tvarką dėl regioninių susirinkimų, kuria siekiama asociacijoje diegti šiuolaikines tradicijas ir daugelyje organizacijų jau puikiai veikiančias praktikas. Joje buvo numatyti reputaciniai reikalavimai kandidatams į asociacijos „Linava“ prezidentus, prezidiumo narius ir revizijos komisijos narius“, – sako R. Vosylius.

Buvo siekiama, kad kandidatai būtų nepriekaištingos reputacijos, neturėtų interesų konflikto ir realiai veiktų transporto sektoriuje bei gautų pajamas iš transporto veiklos. Tokios iniciatyvos prezidiumas ėmėsi atsižvelgdamas į istorinę asociacijos patirtį bei būtinybę gerinti asociacijos – viešojo juridinio asmens – reputaciją. Be to, už šį sprendimą balsavo tie prezidiumo nariai, kurie nesibalotiruos ateinančiuose rinkimuose dėl ribotų kadencijų kiekio, tačiau nori, kad jų vietas užimtų sąžiningi ir skaidrūs vežėjai.

„Absoliuti dauguma narių tokia tvarka buvo ir yra patenkinti bei vertina ją itin teigiamai. Skundų iš narių dėl tokios tvarkos asociacija nesulaukė ir pagal ją buvo pradėti asociacijos prezidiumo rinkiminiai procesai, kurie buvo sustabdyti tik dėl 3 asmenų pradėto teisminio ginčo ir jų pačių prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių“, – pastebi „Linavos“ atstovas.

Pabrėžtina, kad pradėtoje byloje iš pradžių buvo skundžiami tik reputaciniai reikalavimai (tik vienas tvarkos punktas). Tuomet, asociacijos prezidiumas, nors ir nesutiko su pareikštais reikalavimais, tačiau norėdamas išvengti ginčų su savo nariais, šiuos reikalavimus panaikino.

Nepaisant to, po minimų reputacinių reikalavimų panaikinimo (net nepradėjus jų taikyti) ieškovai tai pačiais motyvais dėl nesuprantamų priežasčių pradėjo ginčyti absoliučiai visą tvarką. Tam IĮ „Milčija“ ir UAB „Solotransa“ iki šiol jau išleido daugiau nei 37 800 EUR, o asociacija yra priversta gintis. Visa tai IĮ „Milčija“ ir UAB „Solotransa“ nutyli.

Anot pašnekovo, tokio ieškovių elgesio tikslų neįmanoma suprasti, nes naujoje tvarkoje, kuri yra ginčijama, nėra absoliučiai jokių nuostatų, kurios galėtų pažeisti jų ar kitų asociacijos narių teises. Apskritai, lyginant su anksčiau buvusia tvarka, egzistuoja tik du pagrindiniai skirtumai.

„Pirma, anksčiau visos kandidatų kėlimo bei rinkimo procedūros vykdavo pačių regioninių susirinkimų dieną, o pagal naują tvarką – kandidatūros iškeliamos ne vėliau nei likus 10 d. iki rinkiminio susirinkimo. Kiekvienuose demokratiniuose rinkimuose kandidatūros yra iškeliamos bei paviešinamos iš anksto (bet ne rinkimų dieną). Tad ar gali toks reikalavimas būtų neteisėtas?“, – kelia klausimą R. Vosylius.

Antra, pagal naują tvarką taip pat buvo numatyti reikalavimai pateikti informaciją apie kandidatą, jo veiklą, teistumą, padarytus pažeidimus ir t. t., kad rinkimuose dalyvaujantys asmenys patys galėtų visapusiškai įvertinti ir pasirinkti geriausią kandidatą. Atitinkamai lygiai taip pat yra nesuprantama, kodėl reikalavimas prisistatyti ir pateikti rinkėjams informaciją apie savo nuveiktus darbus turėtų būti laikomas neteisėtu?

Asociacijos vertimu, tokios naujovės – reikalingos, būtinos ir neatidėliotinos, nes asociacija „Linava“ turi žengti koja kojon su naujovėmis ir diegti pačias geriausias vadybos, etikos ir organizacines tradicijas, kurias jau seniai taiko kitos organizacijos, tarp jų ir valstybinės įstaigos. Negalime būti atsilikę nuo laikmečio realijų. „Tenka tik apgailestauti, kad dėl kai kurių žmonių nenoro suprasti organizacijos augimo poreikio, turime šiuos savaime suprantamus dalykus aiškintis teisme ir išlaidauti teisinėms paslaugoms“, – pokalbį baigia R. Vosylius.