LT EN RU
Naujienos

Darbdaviai turės įrodyti savo žinias apie darbuotojų saugą

2013 kovo 20
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities bus tikrinamos mokymo įstaigose testu, kuriame bus 40 klausimų, ir testas bus išlaikytas, jeigu teisingai bus atsakyta ne mažiau kaip 30 klausimų. T.Lukšio/BFL nuotr.

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigalioja Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

Aprašas nustato, kad darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities bus tikrinamos mokymo įstaigose testu, kuriame bus 40 klausimų, ir testas bus išlaikytas, jeigu teisingai bus atsakyta ne mažiau kaip 30 klausimų. Atestavimas bus vykdomas pagal VDI parengtus testus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programos projektas yra parengtas ir pateiktas tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Iki šios programos patvirtinimo ir įteisinimo nurodytieji asmenys pasirengia savarankiškai ir mokymo įstaigos moko pagal šiuo metu įteisintą Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą (programos kodas 260086210).

Atsižvelgdama į tai, VDI parengė Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-305 (Žin., 2011, Nr.155-7381; 2012, Nr.108-5502), pakeitimus.

Prašome susipažinti su šio aprašo keitimo projektu (čia) ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus iki 2013 m. kovo 29 d. elektroniniu paštu info@vdi.lt arba virgilija.javtokiene@vdi.lt