LT EN RU
Naujienos

Dėl baudų už normalaus kassavaitinio poilsio atlikimą transporto priemonėje

2019 liepos 16

Europos Komisija (toliau – EK) yra paskelbusi oficialią poziciją dėl neteisėtų ES šalių narių veiksmų baudžiant vežėjus už normalaus kassavaitinio poilsio kabinoje atlikimą. EK vertinimu, šalys narės baudas gali taikyti tik tais atvejais, kai vairuotojas atlieka normalų kassavaitinį poilsį patikros metu. Baudų taikymas atgaline tvarka, t.y. kai vairuotojas nepateikia įrodymų (pvz.: viešbučio kvito ar pan.) apie ankščiau atliktą normalų poilsį kabinoje, yra neteisėtas.

Kadangi Prancūzija ir kitos ES narės nepaisydamos EK išaiškinimo ir toliau taiko baudas, Tarptautinė transporto sąjunga (IRU) kreipėsi į EK, prašydama spręsti susidrausią situaciją. EK yra pasirengusi tai padaryti, tačiau paprašė IRU narių pateikti dokumentus dėl neteisėtų Prancūzijos ir kitų ES narių kontroliuojančių institucijų veiksmų.

EK prašo, kad vežėjai pateiktų šiuos dokumentus:

-       Baudų kopijos;
-       Tachografo duomenų kopijos su nurodyta patikros data ir buvusiu normaliu kassavaitiniu poilsiu, už kurį vairuotojas buvo nubaustas;
-       Trumpa patikros aplinkybių santrauka pasirašyta vairuotojo. Kuo daugiau detalių, tuo geriau, bet ypač svarbu nurodyti:

  1. Ar vairuotojas buvo sulaikytas normalaus kassavaitinio poilsio atlikimo metu, ar patikra vyko praėjus kelioms valandoms/dienoms po buvusio normalaus kassavaitinio poilsio atlikimo;
  2. Ar vairuotojas prisipažino, kad atliko normalų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje (gal buvo priverstas, nesupažindintas su savo teisėmis).

-       Vairuotojo pasirašyta deklaracija dėl sutikimo atskleisti jo tapatybę EK kreipiantis į Prancūzijos ar kitų ES narių atsakingas institucijas. Jei vairuotojas nesutinka su tapatybės atskleidimu, dokumentai bus teikiami anonimiškai.

Gerbiami vežėjai, kviečiame jus pasinaudoti galimybe apskųsti neteisėtus Prancūzijos ar kitų ES šalių kontroliuojančių pareigūnų (Belgijos, Vokietijos  ar kt.) veiksmus.

Visą informaciją prašome siųsti el. paštu: info@linava.lt