LT EN RU
Naujienos

Dėl CMR važtaraščių pildymo vežant krovinius į Rusiją iš Lietuvos jūrų uosto ir terminalų

2012 rugsėjo 17

Maskvoje 2012 m. rugsėjo 11 – 12 d. vyko Lietuvos ir Rusijos bendros kelių transporto komisijos derybos. Šalys susitarė papildomai 2012 m. Lietuvos vežėjams skirti 18000 dvišalių ir tranzitinių leidimų, 2000 leidimų krovinių vežimui į/iš trečių šalių, ir 50 leidimų keleivių vežimui į/iš trečių šalių. Taip pat susitarta 2013 m. Lietuvos vežėjams skirti 170 000 dvišalių ir tranzitinių leidimų. Trečių šalių krovinių vežimui nustatyta kvota 4000 leidimų.

Svarbiausia, jog pavyko suderinti pozicijas dėl gabenimo rūšies nustatymo kriterijų pagal CMR važtaraščio duomenis, kurie užtikrins sklandų krovinių gabenimą iš Lietuvos Respublikos jūrų uosto, laikinojo saugojimo sandėlių ir terminalų. Siekiant išvengti skirtingo pervežimų rūšies ir leidimų traktavimo kontrolės metu, delegacijos susitarė suderinti ir įteisinti reikalavimus dėl tarptautinio transporto važtaraščio CMR pildymo, t.y.:

- važtaraštyje visi įrašai, spaudai ir antspaudai turi būti aiškūs ir įskaitomi;
- važtaraščio punkte “Siuntėjo parašas ir antspaudas” turi būti antspaudas su siuntėjo rekvizitais (pavadinimu, adresu). Šiame punkte turi būti nurodyta siuntėjo telefonas, arba faksas, atsakingo atstovo ir siuntėjo pavardė ir parašas. Ši informacija turi būti pateikta aiškiai įskaitomai.
- duomenys važtaraščio punkte “Siuntėjo parašas ir antspaudas” turi sutapti su duomenimis, nurodytais punkte “Siuntėjas (pavadinimas, adresas, šalis)”;
- tais atvejais, kai prekės siunčiamos pagal siuntėjo įgaliojimus iš Lietuvos Respublikos teritorijos, rekvizitai, nurodyti važtaraščio punkte “siuntėjas” (pavadinimas, adresas, šalis) turi sutapti su duomenimis, nurodytais važtaraščio punkte “Siuntėjo parašas ir antspaudas”. Tais atvejais, kai duomenys nesutampa, t.y. kada siuntėjas iš kitos šalies, tada važtaraščio punkte “Ypatingos suderintos sąlygos ir pastabos” daroma žyma ir patvirtinama antspaudu, kad pervežimas automobilių transportu iš Lietuvos Respublikos teritorijos suderintas su krovinio savininku, nurodomi rekvizitai ir atsakingas siuntėjo atstovas, kuris gali patvirtinti šį faktą.

Šalys susitarė, kad vežimai iš Lietuvos terminalų ir uostų į Rusiją bus įvardijami kaip dvišaliai ir bus atliekami su dvišaliais leidimais, jeigu CMR važtaraštis bus užpildytas pagal aukščiau paminėtus važtaraščio pildymo reikalavimus.

Taip pat šalys susitarė, kad vykdant leidimų kontrolę pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis vežimų rūšį, yra CMR važtaraštis ir iki 2012 m. spalio 1 d. abi šalys paruoš dokumentus, kuriuos pateiks savo šalių kontroliuojančioms tarnyboms, dėl CMR važtaraščio pildymo.

Transporto politikos departamentas


Grįžti

Komentarai

KLAUSK