2012 spalio 22

Dėl ETMK leidimų 2013 m


Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) praneša, kad vadovaujantis Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076), iki 2012 m. lapkričio 23 d. priimamos vežėjų, pageidaujančių 2013 m. gauti ETMK leidimus, paraiškos.
Lietuvai skirta ETMK leidimų kvota 2013 m.:
- 388 leidimai „Euro 3 saugioms“ transporto priemonėms (negaliojantys Rusijoje),
- 670 leidimų „Euro 5 saugioms“ transporto priemonėms (galiojantys Rusijoje).
Po 2012 m. lapkričio 23 d. paraiškos gauti ETMK leidimus nebus priimamos.

Daugiau informacijos rasite: http://www.vkti.gov.lt/go.php/lit/Priimamos-paraiskos-gauti-ETMK-leidimus-/1131

Krovininio transporto skyrius