2017 spalio 20

Dėl įstatymo pakeitimo projekto, įteisinančio kombinuotąjį keleivių vežimą


2017 m. spalio 16 d. informavome apie Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje užregistruotą Susisiekimo ministerijos parengtą Lietuvos  Respublikos  transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 3, 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. 17-8705(2), kuriuo siūloma įstatyme įtvirtinti kombinuotojo keleivių vežimo sąvoką.

Kadangi siūlomame sąvokos apibrėžime galima įžvelgti geležinkelių transporto sektoriaus intenciją užimti dalį kelių transporto rinkos, asociacija „Linava“ parengė raštą Susisiekimo ministerijai, kuriame išdėstė savo poziciją. Su raštu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.