LT EN RU
Naujienos

Dėl kasmetinio nario mokesčio

2018 kovo 27

Primename, kad dar ne visi asociacijos nariai sumokėjo nario mokestį. Pagal asociacijos „Linava“ įstatus asociacijos nariai ir kandidatai į asociacijos narius kasmetinį nario ar kandidato mokestį privalo sumokėti iki kalendorinių metų balandžio 1 dienos.

2018 m. sausio mėnesį visiems asociacijos nariams ir kandidatams į asociacijos narius buvo išsiųsti prašymai sumokėti kasmetinį nario mokestį. Kovo mėnesį visiems nesumokėjusiems buvo išsiųstas priminimas.

Pranešame, kad vadovaujantis  XXVIII pakartotinio kongreso (2015.12.16) nutarimu Nr. 28-02 „Dėl asociacijos „Linava“ stojamųjų įnašų, nario bei kandidato į narius mokesčių dydžių ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, gali būti priimtas sprendimas dėl narių ir kandidatų į asociacijos narius, nesumokėjusių nario mokesčio, teisių apribojimo: nebus teikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme.

Kviečiame sumokėti nario/kandidato į narius kasmetinį mokestį.