LT EN RU
Naujienos

Dėl kompensacijų už transporto lengvatų taikymą

2011 sausio 07

2010-12-02 informavome Jus, kad vežėjų per 2010 m. spalio mėnesį negautų dėl lengvatų taikymo tolimojo susisiekimo maršrutuose pajamų kompensavimui trūksta 9,5 tūkst. litų, o kompensavimui už lengvatas, suteiktas lapkričio mėn., lėšų visai neskirta. Todėl nekompensuota spalio mėnesio dalis ir negautos pajamos už lapkričio mėnesį suteiktas lengvatas bus kompensuojamos tik sekančių metų sausio mėnesį iš 2011 m. biudžeto. Atsižvelgdami į sudėtingą ekonominę situaciją viešajame transporte, kai vežėjams labai trūksta apyvartinių lėšų, 2010-11-26 raštu kreipėmės į finansų ir susisiekimo ministrus, prašydami rasti galimybę pilnai ir laiku atsiskaityti su keleivių vežėjais. 2011-01-05 gavome atsakymą iš Finansų ministerijos, kurį siunčiame priede (žr. Priedą – Atsakymas iš Finansų ministerijos ).

Keleivinio transporto skyrius