LT EN RU
Naujienos

Dėl kontrolieriaus pažymėjimų blankų išdavimo tvarkos

2011 vasario 23

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 2B-33 patvirtintas Keleivinio kelių transporto vežėjo kontrolieriaus ir vietinio keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankų išdavimo tvarkos aprašas.
(Žin., 2011-01-22, Nr. 9-425)

Keleivinio transporto skyrius