LT EN RU
Naujienos

Dėl Lietuvos vežėjų problemų Baltarusijos Respublikoje

2015 liepos 15

Baltarusijos muitinės pareigūnai krovinių vežimą tarp trijų Muitų Sąjungos valstybių vertina kaip vidinį pervežimą su laikinai įvežtomis transporto priemonėmis, tokias transporto priemones sulaiko ir vietos teismų sprendimais yra konfiskuojamos, skaičiuojami muitai ir mokesčiai bei skiriamos administracinės baudos. Lietuvos vežėjai praranda didelę dalį užsakymų, patiria finansinius ir materialinius nuostolius, tampa nekonkurencingi.

Asociacijos „Linava“ nuomone, problemos esmė – Baltarusijos Respublika nevykdo savo tarptautinių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Susitarimą „Dėl tarptautinio vežiojimo automobiliais“ dėl neatitikties tarp Muitų Sąjungos teisės aktų (Muitinės kodekso) ir tarptautinių/dvišalių susitarimų dėl vidinių pervežimų skirtingo teisinio traktavimo.

Vadovaujantis tarptautiniais susitarimais bei dvišalėmis sutartimis su visomis Muitų Sąjungos šalimis, vidiniai pervežimai Muitų Sąjungos teritorijoje (pvz. iš Baltarusijos į Rusiją) trečiųjų šalių vežėjams (t.y. (ir Lietuvos), turint tokiems vežimams skirtus atitinkamos rūšies leidimus, yra galimi ir teisėti. Tačiau remiantis 344 straipsniu Muitų Sąjungos Muitinės kodekso, tokioms transporto priemonėms, gabenančioms krovinius tarp Muitų Sąjungos šalių Baltarusijos muitinės pareigūnai taiko laikino įvežimo statusą ir tokius krovinių vežimus laiko neteisėtais. Atkreiptinas dėmesys, kad Baltarusijos transporto ir komunikacijų ir Lietuvos Susisiekimo ministerijos patvirtino, kad įsigaliojus Muitų Sąjungos Muitinės kodeksui tarp transporto ir muitinės teisės aktų atsirado įstatymų kolizija.

Šis klausimas Asociacijos „Linava“ iniciatyva sistemingai keliamas dvišalių susitikimų ir konsultacijų su Baltarusijos pareigūnais metu, bei kreiptasi į įvairias valstybines institucijas:

  • 2014 m. lapkričio 4 d. klausimas svarstytas dvišaliame Lietuvos-Baltarusijos ministrų pirmininkų susitikime ekonominio forumo, vykusio Mogiliovo (Baltarusijoje) metu, Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministras A. Sivakas žadėjo kiekvieną atvejį peržiūrėti atskirai, siekti, kad nebūtų naujų konfiskavimo atvejų.
  • Užsienio reikalų viceministras A. Krivas Asociacijos iniciatyva klausimą kėlė per 2015 m. vasario 4 d. vykusias dvišales Lietuvos-Baltarusijos politines konsultacijas.
  • 2015 m. kovo 5 d Užsienio reikalų viceministras R. Kriščiūnas šį klausimą aptarė su Baltarusijos užsienio reikalų viceministru A. Gurjanovu. Baltarusijos užsienio reikalų viceministras patarė iškart, kai tik įvyksta toks atvejis, kol dar byla nepasiekė teismo, informuoti apie tai atsakingas Baltarusijos institucijas. Pasak jo, taip galima būtų išvengti transporto priemonės konfiskavimo ir apsiriboti tik baudomis.
  • 2015 m. balandžio 15-16 d. šis klausimas buvo nagrinėtas Lietuvos- Baltarusijos transporto darbo grupės susitikimo metu. Baltarusijos pusė informavo, kad šiuo metu yra rengiamas Muitų Sąjungos Muitinės kodekso pakeitimas, kuris leistų vykdyti taip vadinamus „vidinius vežimus“ Muitų Sąjungos teritorijoje, turint atitinkamus leidimus. Naujoji redakcija įsigaliotų nuo 2016 m, Baltarusijos pusė prašė informuoti apie susiklosčiusią padėtį ir laikinai susilaikyti nuo minėtų pervežimų vykdymo. Šis klausimas bus keliamas ir toliau Lietuvos-Baltarusijos  prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo komisijoje (kurios posėdis turėjo įvykti š.m. gegužės mėnesį, tačiau atidėtas vėlesniam laikui).
  • 2015 m. balandžio 16 d. Baltarusijos užsienio reikalų viceministro A.Michnevič vizito Lietuvoje metu, Užsienio reikalų ministerija surengė A.Michnevič susitikimą su asociacijos „Linava“ viceprezidentu J.Misiūnu, kurio metu buvo aptarti Baltarusijos muitinės veiksmai konfiskuojant Lietuvoje registruotas transporto priemones. Baltarusijos viceministras pažadėjo šį teisinės kolizijos klausimą iškelti 2015-04-23 Maskvoje, svarstant Eurazijos Muitinės kodekso pataisų peržiūrą, taip pat informuoti Baltarusijos ministrą pirmininką apie susiklosčiusią situaciją.
  • 2015 m. gegužės 04 d. asociacija „Linava“ raštu kreipėsi į Baltarusijos Valstybinio muitinės komiteto pirmininką, išdėstydama Lietuvos vežėjų problemą ir atkreipdama dėmesį į tai, jog Baltarusijos muitinės pareigūnai neteisėtai sulaiko Lietuvos vežėjų transporto priemones, kad tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Susitarimo „Dėl tarptautinio vežiojimo automobiliais“ nuostatoms.
  • 2015 m. gegužės 21 d. asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, atkreipdama dėmesį, kad tokį skirtingą Muitų Sąjungos teisės aktų aiškinimą taiko išimtinai tik Baltarusijos muitinės pareigūnai. Savo ruožtu Prezidento kanceliarija papildomai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją, kad iš esmės įvertintų pateiktą informaciją. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija diplomatine nota Baltarusijos pusei pateiks Lietuvos pusės susirūpinimą dėl Baltarusijos tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo ir konkrečiai dėl susiklosčiusios situacijos, kuomet Baltarusijos kompetentingos institucijos, pažeisdamos tarptautinius susitarimus, taiko sankcijas Lietuvos vežėjams.
  • 2015 m. gegužės 24-26 d. premjero patarėjo A.Vinkaus vadovaujamos delegacijos vizito Baltarusijoje metu taip pat buvo keltas šis klausimas.
  • 2015 m. liepos 1 d. iš Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje gauta nota Nr.02-12/441, kurioje pateikiama informacija apie Baltarusijos Respublikoje vykdomus apribojimus trečių šalių vežėjams remiantis Muitų Sąjungos Muitinės kodekso 344 ir 91 straipsniais.
  • Atkreiptinas dėmesys, kad minėti teisės aktų pakeitimai Muitų Sąjungoje buvo priimti 2011 m., o pradėti taikyti Lietuvos vežėjų atžvilgiu 2013 m. Asociacijos „Linava“ specialistai išnagrinėję šiuos teisės aktų pakeitimus, savo internetinėje svetainėje teikė informaciją nuo 2012 m. ir rekomendavo laikinai vengti tokių krovinių vežimų Muitų Sąjungos teritorijoje. Tačiau Asociacija „Linava“ ir toliau deda visas pastangas, siekiant išspręsti šią Lietuvos vežėjams ypač aktualią problemą. Šiuo metu, tarpininkaujant advokatams, ruošiami skundai Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai.

Krovininio transporto skyrius