LT EN RU
Naujienos

Dėl metinių ataskaitų teikimo

2021 balandžio 07

Finansų ministerija informuoja, kad atsižvelgdami į tai, kad Covid-19 sukeltas karantinas neleidžia rengti „gyvų“ susitikimų jau antrus metus iš eilės, į tai, kad nėra užtikrinimo, kiek tokia situacija tęsis ateityje (kad galėtų 300 ar daugiau asmenų susirinkti uždaroje erdvėje), į tai, kad karantino sąlygomis nuotoliniai susitikimai tapo įprastu bendravimo/susitikimų rengimo būdu, ji ragina ne ilginti finansinių ataskaitų pateikimo terminus, bet peržiūrėti galiojantį reglamentavimą, kad būtų sudarytos galimybės visuotinius susirinkimus rengti ne tik gyvai, bet ir nuotolinėmis priemonėmis.

Atkreipiame dėmesį, kad finansinių ataskaitų kuo ankstesnis parengimas ir pateikimas yra svarbus ne tik finansinių ataskaitų vartotojams, bet ir patiems subjektams, pvz., norintiems gauti valstybės paramą nukentėjus nuo karantino. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos yra tuo aktualesnės, kuo anksčiau parengtos ir pateiktos finansinių ataskaitų vartotojams sprendimams priimti.

Daugiau prisegtame dokumente:

Dėl metinių ataskaitų teikimo termino atidėjimo