2012 kovo 29

Dėl nario mokesčio mokėjimo


Asociacijos „Linava“ nariams ir kandidatams į asociacijos narius

Vadovaujantis asociacijos „Linava“ įstatais, visi asociacijos nariai ir kandidatai į asociacijos narius kasmetinį nario mokestį privalo sumokėti iki kalendorinių metų balandžio mėnesio 1 dienos. 2012 m. sausio mėnesį visiems asociacijos nariams ir kandidatams buvo išsiųstos nario mokesčio mokėjimo sąskaitos.

Maloniai prašome pasitikslinti – ar Jūsų įmonė susimokėjo kasmetį nario mokestį. Jeigu nesumokėjo, prašome paskubėti, nes š.m. balandžio 10 d. bus sudaromi, nesumokėjusių nario mokesčio, sąrašai ir teikiami prezidiumui.

Smulkesnė informacija apie mokesčių asociacijai sumokėjimą teikiama asociacijos „Linava“ sekretoriate, tel. (8 5 2786530 (buhalterė Natalija Sadovaja).

Generalinis sekretorius
Vidmantas Adomaitis

V.Kalašinskas, Tel. (5) 278 65 71

Pridedama:

Dokumento originalas