LT EN RU
Naujienos

Dėl nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo

2011 sausio 20

Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-125 patvirtino Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 581 straipsnio 2 ir 3 dalimis. Šios Taisyklės nustato asmenų, teikiančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas, kreipimosi į atitinkamas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI) dėl įregistravimo nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotoju vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalams tvarką, prašymų nagrinėjimo AVMI, įregistravimo Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje, FR1090 formos Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimo išdavimo tvarką, taip pat tokių dujų apskaitos reikalavimus. Išsamesnę informaciją apie Taisykles galima rasti VMI interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt .
(Žin., 2011-01-18, Nr. 7-287)

Keleivinio transporto skyrius