LT EN RU
Naujienos

Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo

2011 sausio 20

“Valstybės žinių” 2011-01-18 Nr. 7 publikuojamas Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas, kurį pridedame ir su kuriuo siūlome susipažinti. (žr. Priede – Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas)
Minėtame sprendime pateikiamos išvados, išnagrinėjus administracinę bylą pagal Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pateiktą teismui prašymą ištirti, ar Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu patvirtinto “Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo” kai kurie punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatoms.
(Žin., 2011-01-18,  Nr. 7-256)

Keleivinio transporto skyrius