LT EN RU
Naujienos

Dėl reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones

2011 kovo 09

LR susisiekimo ministras 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 patvirtino Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą, kuris nustato energetinius ir aplinkosauginius reikalavimus, į kuriuos reikia atsižvelgti perkant M1, N1, N2, N3, M2 ir M3 kategorijų kelių transporto priemones.
(Žin., 2011-02-24, Nr. 23-1110)

Keleivinio transporto skyrius