2022 birželio 14

Dėl Revizijos komisijos skelbiamos melagingos informacijos nuspręsta kreiptis į Etikos komisiją


demesio

Reaguodama į Revizijos komisijos skleidžiamą tikrovės neatitinkančią informaciją apie asociacijos „Linava“ veiklą, menkinamą organizacijos ir jos narių bei darbuotojų reputaciją, dalis asociacijos Prezidiumo narių ir generalinis sekretorius nusprendė kreiptis į asociacijos Etikos komisiją, kad ji įvertintų Revizijos komisijos narių veiksmus.  

„Linavos“ Etikos kodeksas aiškiai reglamentuoja, kad asociacija, asociacijos nariai, jų valdymo organai ir darbuotojai privalo neskleisti melagingos, nepatikrintos, negatyvios ir neobjektyvios informacijos apie Asociaciją, jos narius, jų valdymo organus ir darbuotojus. Revizijos komisijos nariai nesilaiko jiems numatytos pareigos būti objektyviais ir sąžiningais, todėl paprašėme Etikos komisijos įvertinti Revizijos komisijos narių veiklą“, – sako asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Jis atkreipia dėmesį, kad nors Revizijos komisijos ataskaita dėl 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo 2022 m. balandžio mėnesį vykusio kongreso metu nebuvo patvirtinta, tačiau Revizijos komisijos nariai iki šiol naudoja tikrovės neatitinkančius Revizijos komisijos ataskaitos teiginius ir taip viešai platina melagingą informaciją apie Asociaciją, jos darbuotojus ir jų veiklą.

„Atkreipiame dėmesį, kad birželio 9 d. vykusio Prezidiumo posėdžio metu, kuriame dalyvavo ir Revizijos komisijos nariai, Revizijos komisijos nariai patys pripažino, jog prieš teikdami savo ataskaitą kongresui apie asociacijos 2022 m. veiklą nepaprašė buhalterinių duomenų. Net ir žinodami, kad Revizijos komisijos ataskaitoje yra nurodyti neteisingi teiginiai, savo ataskaitos Revizijos komisijos nariai piktybiškai netaiso, nors ir buvo paprašyti tą padaryti. Revizijos komisijos ataskaitoje pateikti tikrovės neatitinkantys ir žeminantys asociaciją ir jos darbuotojų reputaciją duomenys yra skelbiami iki šiol“, – pabrėžia Z. Buivydas.

Jis atkreipia dėmesį, kad praėjusį ketvirtadienį, 2022 m. birželio 9 d., vykusio „Linavos“ Prezidiumo posėdžio metu buvo pristatyta nepriklausomo auditoriaus, bendrovės „Baltauditas“ pateikta išvada dėl 2021 m. asociacijos finansinės ataskaitos. Auditoriai konstatavo, kad „Linavos“ parengta finansinė ataskaita parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie asociacijos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį, jokių pažeidimų nenustatyta. Šiame posėdyje dalyvavo ir Revizijos komisijos nariai, kurie girdėjo apie nepriklausomo auditoriaus pateiktas išvadas.

Nepaisant to, 2022 m. birželio 13 d. cargonews.lt portale Revizijos komisijos nariai paskleidė dar vieną tikrovės neatitinkančią, asociacijos reputaciją menkinančią informaciją: „2022 m. birželio 9 d. asociacijos generealinis sekretorius ir dalis prezidiumo narių, pasitelkę į pagalbą asociacijos samdomus darbuotojus, prezidiumo posėdžio metu viešai grasino revizijos komisijos nariams ir nedviprasmiškai paminėjo, jog prezidiumo sukurto “etikos kodekso” pagalba šalins prezidiumui neįtinkančius narius iš asociacijos.“ 

Pasak Z. Buivydo, šie teiginiai neatitinka tikrovės, menkina organizacijos reputaciją. Jo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad Revizijos komisijos nariai ir toliau platina melagingą informaciją, nesutinka pataisyti balandžio mėnesį viešai paskelbtos tikrovės neatitinkančios Revizijos komisijos ataskaitos, nuspręsta kreiptis į Etikos komisiją.

„Toks „Linavos“ sprendimas yra teisėtas siekis ginti Asociacijos ir jos Prezidiumo narių bei darbuotojų reputaciją ir negali būti vertinamas kaip grasinimai ar bandymas daryti įtaką sprendimams. Priešingai, kreipimasis į Etikos komisiją, kuri ir įvertins buvo pažeidimai ar ne, tik įrodo, jog Asociacijos darbuotojai yra suinteresuoti imtis veiksmingų priemonių, kad būtų išsaugota Asociacijos reputacija, o visų priimami sprendimai ar išvados būtų teisingos ir pagrįstos objektyvia informacija“, – sako Z. Buivydas.

Pridedame Z.Buivydo pasisakymą dėl Revizijos komisijos ataskaitos - Z. Buivydo pasisakymas dėl RK ataskaitos