LT EN RU
Naujienos

Dėl transporto priemonių naudotojo mokesčio vinječių

2011 kovo 09

LR susisiekimo ministras 2011-02-24 įsakymu Nr. 3-112 pakeitė kai kuriuos Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2007-03-23, punktus.
(Žin., 2011-03-01, Nr. 25-1127

Keleivinio transporto skyrius