LT EN RU
Naujienos

Dėl vežėjų nuostolių kompensavimo

2011 sausio 12

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-20 d. įsakymas Nr.3-457, kuriuo patvirtintas „Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), sukėlė daug diskusijų tarp vežėjų ir savivaldybių. Suinteresuotos šalys skirtingai traktuoja kai kurias Aprašo nuostatas, pvz., viešųjų paslaugų įsipareigojimų sąvoką, maršrutų skirstymą į nuostolingus ir komerciškai naudingus, ar pastarieji irgi priskiriami viešosioms paslaugoms, nors vežėjų gali būti aptarnaujami negaunant atlygio (be kompensacijų), nuo kada pradėti vadovautis Aprašu apskaičiuojant vežėjų nuostolių kompensacijas ir t.t.

Mažeikių autobusų parko direktoriaus L.Kvietkausko iniciatyva dėl minėtų neaiškumų kreipėmės į Susisiekimo ministeriją (2010-12-10 raštą Nr. 32-1726 žr. priede) (Priedas – Raštas Nr. 32-1726), prašydami padėti išsiaiškinti kai kuriuos su viešųjų paslaugų teikimu susijusius klausimus. Š.m. sausio 10 d. gavome SM atsakymą, kurį taip pat siunčiame priede. (žr. Priede - SM atsakymas).

Keleivinio transporto skyrius