LT EN RU
Naujienos

Didėja darbdavių atsakomybė dėl darbuotojų saugos, sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimų

2021 lapkričio 14

 

Nuo šiol – lapkričio 1 d., didėja administracinės baudos, skiriamos darbdaviams už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimus. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, pagal aktualiausius ir naujausius Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų pakeitimus keičiasi šios baudos:

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 900 iki 1400 Eur. Pakartotinas darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 2000 Eur.
  • Dvigubai – iki 60 Eur – padidinta minimali bauda darbuotojui už neblaivaus arba apsvaigusio darbuotojo buvimą darbo vietoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimą pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo.
  • Dvigubai — iki 300 Eur – padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus.
  • Dvigubai – iki 300 Eur padidinta minimali bauda už darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Be to, nuo šiol numatyta administracinė atsakomybė ir fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį, kaip to reikalauja Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties  62 str. 7 d. ir 103 str. 2 d. Nustačius, kad darbdavys ar kitas atsakingas asmuo pažeidė šią pareigą (nepranešė apie laikinai įdarbintą užsenietį), bus skiriama nuo 360 iki 660 Eur bauda. Pakartotinai nusižengus – 720 – 1320 Eur administracinė bauda.

Dvigubai – iki 780 Eur padidinta minimali bauda už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla (fizinio asmens veikla, atitinkanti individualios veiklos požymius, tačiau neįsiregistravus mokesčių įstatymų nustatyta tvarka arba įsiregistravus, bet nedeklaruojant pajamų arba deklaruojant mažesnes pajamas, negu faktiškai gavo iš tokios individualios veiklos.)