LT EN RU
Naujienos

Duomenų apie užsienietį pranešimo tvarka

2019 rugsėjo 11

Migracijos departamentas informuoja, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) pakeitimai, pagal kuriuos keičiasi duomenų apie užsienietį pranešimo Migracijos departamentui tvarka.

Migracijos departamentas atkreipė dėmesį, kad tais atvejais, kuomet užsienietis turi nacionalinę vizą, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą (jo teritorinį skyrių)

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų;

Atvejais, kuomet užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, numatyta pareiga ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti Migracijos departamentui (jo teritoriniam skyriui)

- užsieniečiui, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

- darbdaviui – apie darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų,

- priimančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, – apie sąlygų, kurios pagal Įstatymo 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis taikomos užsieniečio perkėlimui įmonės viduje, pasikeitimą;

Įvertinus tai, kad vien pagal užsieniečio vardą ir pavardę nėra galimybės identifikuoti užsienietį, rekomenduojame pranešime Migracijos departamentui ar jo skyriui apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius nurodyti užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą arba Lietuvoje suteiktą asmens kodą (kai jis suteiktas).

Taip pat, siekdami paspartinti nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi naikinimo procedūras, rekomenduojame:

– teikti atskirus pranešimus dėl užsieniečių, turinčių nacionalines vizas, ir dėl užsieniečių, turinčių leidimus laikinai gyventi Lietuvoje;

– pranešimus teikti ne dėl kiekvieno užsieniečio atskirai, o vienu pranešimu pranešti apie keletą užsieniečių;

Rekomenduojamą juridinio asmens pranešimo apie neatvykusius, neįdarbintus ar atleistus užsieniečius, turinčius nacionalines vizas ar leidimus laikinai gyventi, formą galima rasti čia.

Kartu primename, kad pagal Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 19 punktą pranešimas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.