LT EN RU
Naujienos

SVARBU! EK Komunikatas – ES vidaus sienų kirtimo vairuotojams užtikrinimas

2020 balandžio 03

Europos Komisija (EK) kovo 24 d. paskelbė Komunikatą (gaires), kuriuo ragina Europos Sąjungos valstybes nares koronaviruso pandemijos metu suderintai imtis priemonių, siekiant išlaikyti pagrindinius transporto srautus ir užtikrinti visų transporto darbuotojų (tarp jų ir tarptautinio krovininio transporto vairuotojų) laisvą judėjimą Europos Sąjungoje.

Be kita ko, paskelbtame Komunikate nustatyta, kad:

„21. Darbuotojams neturėtų būti kliudoma kirsti vidaus sieną, kad jie galėtų vykdyti savo transporto funkcijas: tarptautiniu mastu pripažinti profesinės kompetencijos pažymėjimai turėtų būti laikomi pakankamais įrodyti, kad darbuotojas vykdo veiklą tarptautinio vežimo srityje. Covid-19 protrūkio metu šie pažymėjimai turėtų laikinai būti laikomi galiojančiais pagrįstą laikotarpį po jų galiojimo pabaigos.

22. Prireikus, pavyzdžiui, jei neturima tarptautiniu mastu pripažinto profesinės kompetencijos pažymėjimo (pvz., furgonų vairuotojų) arba jei pažymėjimo galiojimas baigėsi, valstybės narės gali reikalauti, kad darbuotojo darbdavys pateiktų laišką, kuriame nurodytų jo kvalifikaciją kartu su atitinkamais identifikavimo dokumentais, kad jis galėtų kirsti vidaus sieną vykdydamas savo profesinę veiklą. Komisija padeda vykdyti šį procesą pateikdama standartinį rašto šabloną (3 priedas).“

Asociacija „Linava“ primygtinai rekomenduoja vežėjams, esant poreikiui, naudoti paruoštą standartinio darbdavio laiško „Tarptautinio transporto darbuotojų pažymėjimas“ šabloną lietuvių, anglų ir (arba) lenkų kalba, kurį, tinkamai darbdavio užpildytą, vairuotojui rekomenduojama turėti su savimi.

Atsižvelgiant į tai, kad Komunikatas iš esmės yra rekomendacinio pobūdžio ir į tai, kad šiuo metu nėra patvirtintos informacijos, kad tokį darbdavio laišką Europos Sąjungos valstybės narės pripažintų arba nepripažintų pakankamu įrodymu vairuotojams, asociacija „Linava“ siūlo vežėjams naudotis šia galimybe atsakingai ir esant poreikiui.

Europos Komisijos Komunikatą oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis galima rasti čia:

Pridedame Komunikato tekstą, taip pat šablonus ANGLŲ, LENKŲ, LIETUVIŲ kalbomis.