LT EN RU
Naujienos

Elektroninės TIR sistemos įdiegimas atidėtas

2019 birželio 14

Ketvirtadienį atidėtas TIR konvencijos papildymo priėmimas, tai reiškia, kad elektroninės TIR sistemos įdiegimas kol kas atidedamas.

Birželio 12-14 d. Lietuvos atstovai Muitinės departamento muitinės procedūrų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Kavaliauskas ir asociacijos „Linava“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys dalyvavo Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai (JT EKE) Darbo grupės muitinės klausimams, susijusiems su transportu (WP.30) 152-oje sesijoje ir TIR Administracinio komiteto (AC.2) 70-oje sesijoje. Jos dalyviai  nagrinėjo klausimus dėl TIR sistemos kompiuterizavimo t. y. TIR konvencijos 11 priedo priėmimo.

Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai TIR sekretoriatui paskelbus apie Darbo grupės WP.30, TIR administracinio komiteto AC.2  pirmininkų ir pavaduotojų, TIRExB narių, GE.1 ir GE.2 pirmininkų konsultacijų ir susitikimų (pirmasis įvyko Maskvoje balandžio 16-17 d., antrasis įvyko gegužės 15-16 d. Ženevoje) su Rusijos Federalinės muitinės tarybos rezultatus egzistavo reali galimybė priimti TIR konvencijos 11 priedą.

Po karštų diskusijų ir daugybės TIR 11 priedo projekto redakcinių pastabų  Olandijos ir Čekijos delegacijų atstovai pranešė, kad šių šalių vyriausybės dar neatliko teisės akto projekto derinimo ir priėmimo procedūrų. Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjungos (ES) atstovas  konstatavo, kad ir ES, kaip TIR konvencijos Susitariančioji šalis, negali bendru sutarimu pritarti TIR konvencijos 11 priedo priėmimui.

Administracinio  komiteto AC.2  priminkė Vibeke Raun Bøg (Danija) konstatavo, kad šioje AC administracinio komiteto 70 sesijoje TIR konvencijos 11 priedas nebus priimtas ir 11 priedo priėmimas nukeltas iki kitos sesijos. Planuojama, kad ji įvyks 2019 metų spalio 17 d.

„Apgailestauju, bet dėl biurokratinių suvaržymų yra stabdomas progresas – elektroninės TIR sistemos įdiegimas. Manau, kad tai yra nepagrįsta kai kurių šalių baimė, kad bus pakeista dabar galiojanti archajiška tvarka“, – situaciją komentavo „Linavos“ TIR departamento vadovas Heliodoras Giedrys.