LT EN RU
Naujienos

ES: Europos darbo agentūros lankstinukai „Vairavimo ir poilsio laikas“ ir „Vairuotojų komandiravimas“ ES kalbomis (tik nariams)

2022 rugsėjo 06

Europos darbo agentūra (ELA) pateikė pirmuosius informacinius lankstinukus vairuotojams apie kelių transportą visomis ES kalbomis. Dabar skelbiamos kalbos versijos, apimančios visas ES kalbas bei albanų, makedonų, turkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis: čia.

Pirmajame lankstinuke „Komandiruoti vairuotojai – žinokite savo teises ir pareigas“ pateikiama informacija gana sudėtinga tema, t. y. darbuotojų, ypač vairuotojų, komandiravimo tema (lietuviųukrainiečiųrusųprancūzų).

Antrajame lankstinuke „Vairavimo ir poilsio laiko taisyklės“ išsamiau paaiškinami pagrindiniai Mobilumo dokumentų rinkinio teisės aktų elementai (lietuviųukrainiečiųrusų).

Šaltinis: ELA