LT EN RU
Naujienos

ES Taryba priėmė poziciją dėl „Mobilumo paketo“

2018 gruodžio 04

2018 m. gruodžio 3 d. Europos Sąjungos Transporto taryboje patvirtinta pozicija dėl „Mobilumo paketo“.

Dauguma Europos Sąjungos (ES) šalių transporto ministrų sutarė, kad Komandiruojamų darbuotojų direktyva būtų taikoma visoms transporto operacijoms, išskyrus dvišalį transportą, kai krovinys gabenamas tarp įmonės steigimo šalies ir kitos Europos Sąjungos šalies narės. Taryba nutarė išlaikyti šiuo metu galiojančią kabotažo taisyklę dėl 3 kabotažo operacijų per 7 dienas, tačiau patvirtino 5 dienų „atvėsimo“ laikotarpį.

Tarybai pirmininkaujančios Austrijos pasiūlymas dėl reguliaraus vilkiko grąžinimo buvo atmestas, bet nuspręsta, kad vežėjas turėtų sudaryti sąlygas grįžti į namus vairuotojui kartą per 4 savaites. Nutarta, kad reguliarus kassavaitinis poilsis (ne trumpesnis nei 45 val.) neturėtų būti atliekamas transporto priemonės kabinoje.

Taryboje priimta pozicija suteikia mandatą derėtis su Europos Parlamentu dėl „Mobilumo paketo“ ir galutinai patvirtinti atitinkamų teisės aktų pakeitimus. Europos Parlamentas nėra priėmęs savo pozicijos, todėl nėra aišku, kada bendros institucijų derybų galėtų prasidėti.