2018 lapkričio 09

Europos vežėjai sulaukė baudų už įvažiavimo į Londono LEZ zoną pažeidimus


london-2393098_1920

Pastaruoju metu Europos šalių vežėjai, vykstantys į Londoną ir nežinantys, kad Londone yra vadinamosios „mažos emisijos zonos“ (angl. Low Emission Zones -LEZ), patiria didelių finansinių nuostolių. Net jei krovininiai automobiliai atitinka Euro IV standartus, vežėjams gali būti pritaikytos baudos, kai kuriais atvejais siekiančios dešimtis tūkstančių svarų, todėl norėdami išvengti baudų, vežėjai turi žinoti, kaip veikia Londono LEZ sistema, ir kokių veiksmų jie gali imtis norėdami užginčyti gautas baudas.

Londono LEZ zona apima beveik visą miestą. Vilkikai, įvažiuojantys į šią zoną, privalo atitikti ne žemesnį nei Euro IV ekologinį standartą. Jei krovininiai automobiliai neatitinka šio reikalavimo, jiems leidžiama įvažiuoti į LEZ (iš esmės, į Londoną) sumokėjus 200 svarų mokestį už kiekvieną išbūtą mieste dieną. Nesumokėjus šio mokesčio, gresia 1000 svarų bauda už kiekvieną išbūtą mieste dieną . Nesumokėjus baudos per 28 dienas, jos suma padidėja iki 1500 svarų. LEZ sistemoje nėra laiko išlygų ( t.y. ekologiniai ir finansiniai reikalavimai įvažiuojant į miestą galioja ištisą parą).

Net ir tuo atveju, jei vilkikai atitinka Euro IV standartą, prieš sumokant įvažiavimo mokestį jie turi būti iš anksto užregistruoti LEZ duomenų bazėje (kaip registruotis, paaiškinta čia ), prižiūrimoje atitinkamų Jungtinės Karalystės valdžios institucijų. Šis reikalavimas galioja visiems ne Jungtinėje Karalystėje registruotiems vilkikams. Neįvykdžius šio reikalavimo, kiekvieną kartą, įvažiavus į LEZ, bus skiriama 1000 svarų bauda.

Yra buvę atvejų, kai didžiulės (kelių dešimčių tūkstančių svarų) baudos buvo paskirtos Euro IV, Euro V ir Euro VI standartų automobilių savininkams – už tai, kad jie nebuvo užregistravę automobilių LEZ duomenų bazėje.

Ar galima užginčyti baudas?

Vežėjai, kurie jau gavo baudas, turi teisę jas apskųsti rašytine tvarka. Tačiau apeliacijoms yra taikomi tam tikri terminai, ir yra svarbu, kad jos būtų parengtos kruopščiai, su atitinkamais įrodymais.

Jungtinės Karalystės teisėsaugos struktūros tikrai atmes argumentą, jog vežėjui nebuvo žinoma, kad Londone yra LEZ zonos. Daug baudų gavę vežėjai turėtų apsvarstyti galimybę kreiptis į profesionalius vietinius transporto teisės specialistus.

Tinkamai elgiantis, dažnai yra įmanoma įtikinti JK valdžios institucijas panaikinti paskirtas baudas. Jei pareiškimai dėl baudų panaikinimo yra atmetami, vežėjai gali pasinaudoti teise kreiptis į Aukščiausiąjį Londono teismą.

Kas gresia nesumokėjus baudos?

Vežėjai, kurie gavo baudas, bet jų nesumokėjo arba užginčijo, bet nesėkmingai, labai rizikuoja. Tokiais atvejais JK valdžios institucijos perduos baudų išieškojimą Europos skolų išieškojimo agentūrai (pagal Jungtinės Karalystė sprendimą pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50-uoju straipsniu, galiojančiu iki JK išstos iš ES). Skolos suma augs proporcingai laikui, skirtam išieškojimo procesui įvykdyti.

Dėmesio – kitais metais Londone atsiras „ultra žemos emisijos zona“

Nuo 2019 m. balandžio 8 dienos centrinė Londono dalis taps „ultra žemos emisijos zona“ (angl. Ultra Low Emission Zone – ULEZ). Visi krovininiai automobiliai, važiuosiantys į šią zoną, turės atitikti Euro VI standartą bei turės būti iš anksto užregistruoti ULEZ duomenų bazėje (to nepadarius, įvažiuojant į šią zoną reikės mokėti 100 svarų už 1 dienos buvimą šioje zonoje). Tuo atveju, jei vežėjai nei bus užregistravę savo automobilių ULEZ duomenų bazėje, nei sumokėję 100 svarų įvažiavimo mokesčio, jie bus baudžiami 1000 svarų bauda – papildomai prie baudų už įvažiavimo į LEZ zoną pažeidimus.

Tai reiškia, jog jei Europos vežėjai, turintys Euro VI standarto vilkikus, važiuos į Londono ULEZ zoną iš anksto neužregistravę savo automobilių LEZ ir ULEZ duomenų bazėse, jiems teks mokėti 2000 svarų baudą kiekvieną kartą įvažiuojant į šią zoną. Bauda padidės iki 3000 svarų, jei nebus sumokėta per 28 dienas.

Esminiai patarimai

Europos šalių vežėjai, ketinantys vykti į Londoną, turėtų:

Žinoti, kaip veikia Londono LEZ sistema (apie tai daugiau informacijos – anglų kalba – rasite čia);

Būti tikri, kad važiuoja į Londoną ne su žemesnio, nei Euro IV, standarto vilkikais;

Iš anksto užregistruoti automobilius LEZ ( 2019 m. – ir ULEZ) duomenų bazėje;

Nepamiršti, kad yra galimybės užginčyti gautas baudas.

Londono LEZ žemėlapį rasite čia.

Visa informacija čia: https://www.cargonews.lt/aktualijos/europos-vezejai-sulauke-baudu-uz-ivaziavimo-i-londono-lez-zona-pazeidimus/